Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı (9.5.2018)

Rekabet Kurulu, Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş.’ye ait Lezita markalı piliç eti ve yumurtanın başvuru sahibine münhasır bayilik koşulu içeren sözleşme ile temin edildiği, başvuru sahibinin diğer marka ürünlerin satışını yapması sebebiyle sözleşmeye son verilmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada söz konusu  uygulamalar incelenmiş, 14.07.2011 tarihinde 11-43/940-304 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin 27.12.2017 tarih ve E:2011/3511 K:2017/4404 sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 18.04.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları da dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un  41. maddesi uyarınca;

  • Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş.

hakkında soruşturma açılmasına 18-11/205-M sayı ile karar verdi.

*Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.