Son Kurul Kararları

Karar Sayısı : 17-36/586-258 Karar Tarihi : 9.11.2017 Karar Türü : Özelleştirme
EXPO 2016 Antalya Uluslararası Sergi ve Fuar Alanında Yer Alan Taşınmazlar
EXPO 2016 Antalya Uluslararası Sergi ve Fuar Alanının üzerinde yer aldığı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Antalya ili, Aksu ilçesi, Solak köyü, 13202 ada 166 parsel ile 13203 ada 67, 68, 69 ve 70 no'lu parsellerde yer alan 1.094.671,44 m2 yüzölçümlü taşınmazların, özelleştirme yoluyla devri işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-36/576-250 Karar Tarihi : 9.11.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.
Baki Elektrik Üretim Ltd. Şti.’nin hisselerinin tamamının ve tek kontrolünün Nas Enerji A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-36/581-254 Karar Tarihi : 9.11.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Loders Croklaan Group B.V.
Loders Croklaan Group B.V.’nin IOI Corporation Berhad’ın tek kontrolünden, IOI Corporation Berhad ile Koninklijke Bunge B.V.’nin ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-36/590-BD Karar Tarihi : 9.11.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Datça Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim A.Şİzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Datça Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.’nin tek kontrolünün Nas Enerji A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-36/591-BD Karar Tarihi : 9.11.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Şua Elektrik Üretim A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.)
Şua Elektrik Üretim A.Ş.’nin hisselerinin ve tek kontrolünün Polat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-36/582-255 Karar Tarihi : 9.11.2017 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi-Aksel Ecza Deposu A.Ş. -İnci Ecza Deposu Ticaret Ltd. Şti.
Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi’nin Yervoy ve Orencia isimli ilaçların satışında İnci Ecza Deposu Ticaret Ltd. Şti. ve Aksel Ecza Deposu A.Ş.’yi münhasıran yetkilendirdiği sözleşmelere, münhasırlığın grup ihalelerini kapsamadığının sözleşmelerde açıkça hükme bağlanması şartıyla, bireysel muafiyet tanındı.
Detay
Karar Sayısı : 17-35/539-230 Karar Tarihi : 26.10.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.-Argo Tractors S.P.A.
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. ile Argo Tractors S.P.A.’nın ortak girişim kurma işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-35/540-231 Karar Tarihi : 26.10.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Vansan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Vansan Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Aquaman B.V. ve Murat Can ERTÖZ’ün ortak kontrolüne geçmesi işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-35/541-232 Karar Tarihi : 26.10.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Grammer AG
Grammer AG’nin kontrolünün Jihong Investment Co., Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay
Karar Sayısı : 17-35/542-233 Karar Tarihi : 26.10.2017 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.- Erkunt Sanayi A.Ş.
Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin paylarının tamamının ve Erkunt Sanayi A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin Mahindra & Mahindra Limited’in tam kontrolünde bulunan Mahindra Overseas Investment Company Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.
Detay