Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 23.1.2018 Dosya No : 2018-3-6
Niteliği : Devralma Pazar : Fast-Food Restoranları Pazarı
Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksüyon Danışmanlık Org. San. ve Dış Tic. A.Ş. CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş.
Tarih : 23.1.2018 Dosya No : 2018-3-5
Niteliği : Devralma Pazar : Transit (nakliyat) ve Koruma Ambalajı Ürünleri Pazarı
Crown Holdings, Inc. Signode Industrial Group Holdings (Bermuda) Ltd.
Tarih : 22.1.2018 Dosya No : 2018-5-002
Niteliği : Devralma Pazar : Tekstil ve Hazır Giyim
Mavi Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Fatma Elif Akarlılar, Seyhan Akarlılar, Hayriye Fethiye Akarlılar
Tarih : 18.1.2018 Dosya No : 2018-4-003
Niteliği : Devralma Pazar : Sermaye Piyasası, Finans ve Sigorta Hizmetleri
Teaminvest Holding sal , OLT Holding sal
Tarih : 18.1.2018 Dosya No : 2018-4-002
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
Teaminvest Holding Sal.,OLT Holding sal
Tarih : 16.1.2018 Dosya No : 2018-4-001
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otomotiv
Sumitomo Corporation of Americas Michelin North America Inc
Tarih : 16.1.2018 Dosya No : 2018-2-4
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Havacılık ve Uzay Sanayi, Uydu Teknolojileri
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.-MMT Holding A.Ş.-C Tech Bilişim Teknolojileri San. ve Tic.
Tarih : 15.1.2018 Dosya No : 2018-5-001
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
GO Steel Frydek Mistek a.s. Stalprodukt Spolka Akcyjna ArcelorMittal S.A.
Tarih : 12.1.2018 Dosya No : 2018-2-3
Niteliği : Devralma Pazar : Soğutucularda soğuk kontrolü, su vanaları, enerji regülatörleri, basınç sensörleri, beyaz eşya cihazları için elektronik kontroller pazarları
One Rock Capital Partners, LLC-Robertshaw Holdings S.A.R.L., Cayman Robertshaw Holdings, L.P.
Tarih : 11.1.2018 Dosya No : 2018-3-3
Niteliği : Devralma Pazar : Plastik ve Lastik İşleme Makineleri Pazarı
Platinum Equity Group Husky IMS International Ltd.