Rusya Federasyonu Federal Antitekel İdaresi tarafından organize edilen “Rekabet Hukuku Uygulamalarında Pazar Tanımına İlişkin Yeni Yaklaşımlar” Başlıklı Çalıştay’a Katılım (9.4.2018)

Rusya Federasyonu Federal Antitekel İdaresi (FAS) tarafından organize edilen “Rekabet Hukuku Uygulamalarında Pazar Tanımına İlişkin Yeni Yaklaşımlar” başlıklı Çalıştay 27-30 Mart 2018 tarihlerinde Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da gerçekleştirildi. Çalıştaya Kurumumuzu temsilen Rekabet Başuzmanı İsmail Yücel ARDIÇ ve Rekabet Uzmanı Recep GÜNDÜZ katıldı.

“Dijital Ekonomide Pazar Tanımları”, “Dijital Ekonomi ve Karteller” gibi konuların tartışıldığı Çalıştay’da Rekabet Kurumu ile FAS tarafından kurulan ve başkanlığı birlikte yürütülen “Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Rekabet Hukuku Meselelerinin Araştırılmasına İlişkin Çalışma Grubu”nun (Çalışma Grubu) toplantısı da düzenlendi. Bu kapsamda Kurumumuz, Çalışma Grubunun etkinliklerinde oturum eşbaşkanlığı seviyesinde temsil edildi. Çalıştay’da, Kurumumuzu temsilen katılan uzmanlarımız “Birleşme ve Devralmalarda Tüketici Verisinin Değerlendirilmesi” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.