Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-19/323-158 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 12.6.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Rio Tinto Limited’in tek kontrolündeki Hail Creek Coal Pty Ltd.’nin tek kontrolünün Glencore plc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-16/295-148 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.5.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş.’nin %56,25 oranındaki hissesinin ve tam kontrolünün Development Enterprises Holding Co. KSCC tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-12/227-102 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 24.4.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından internet kafelere yönelik olarak hazırlanan ‘‘3+ projesi’’ kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasına ilişkin 07.12.2011 tarih ve 11-60/1555-550 sayılı Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin 25.10.2016 tarih ve 2012/1000 E., 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptali üzerine 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti.
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-17/308-154 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 31.5.2018 Karar Türü : Diğer
09.02.2017 tarihli ve 17-06/52-19 sayılı Kurul kararının yeniden değerlendirilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-16/294-147 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 29.5.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin hisselerinin %93,57’sinin Çelik Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-15/282-140 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.5.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Karaman ilinde faaliyet gösteren oto ekspertiz teşebbüslerinin ekspertiz ücretini aralarında anlaşarak belirlemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-14/261-126 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.5.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Monsanto Company’nin tek kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 17.8.2018 Karar Sayısı : 18-14/255-121 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.5.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Aygaz A.Ş., İpragaz A.Ş. ve Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin tüplü LPG pazarında birlikte hareket ederek fiyat düşürmek suretiyle bölgesel dağıtım şirketlerini piyasa dışına çıkardıkları iddiası.
Yayımlanma Tarihi : 15.8.2018 Karar Sayısı : 18-15/285-143 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 22.5.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Koramic Holding N.V. ve VioHalco S.A.’nın iştiraki olan ElvalHalcor S.A. tarafından, çinko ürünleri üretimi alanında faaliyet göstermek amacıyla NedZink B.V. üzerinde bir ortak girişim kurulması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayımlanma Tarihi : 15.8.2018 Karar Sayısı : 18-14/263-128 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.5.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Demak Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Transmed Lebanese Holding SAL tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.