Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 08 Ağustos 2018 Tarihinde Yapılacak (5.7.2018)

Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla hâkim durumunu kötüye kullanarak beton pompası ve beton pompasının monte edildiği kamyon pazarında rekabeti bozduğu iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 08 Ağustos 2018 tarihinde saat 10:30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 30 Temmuz 2018 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.