Rekabet Kurulu Davaları - Dava Bilgileri

Davacı:
Dava Esas No:
Mahkeme:
İçerik :
Kurul Karar No :
Kurul Karar Türü :
Kurul Karar Konusu :

DAVALAR

Davacı : Set Çimento San. A.Ş Dava Esas No : 2005/5132 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Set Çimento San. A.Ş
Davacı : Erden Kuntalp Dava Esas No : 2005/5131 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Erden Kuntalp
Davacı : Baştaş Başkent Çim. A.Ş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Dava Esas No : 2005/5130 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Baştaş Başkent Çim. A.Ş ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Davacı : Eşref Baltalı Dava Esas No : 2005/5093 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Eşref Baltalı
Davacı : Türkan Baltalı Dava Esas No : 2005/5073 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Türkan Baltalı
Davacı : Şinasi Ertan Dava Esas No : 2005/5072 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Şinasi Ertan
Davacı : Seyit Şanlı Dava Esas No : 2005/5071 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Seyit Şanlı
Davacı : Sevinç İzmiroğlu Dava Esas No : 2005/5070 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Sevinç İzmiroğlu
Davacı : Helmut Erhand Dava Esas No : 2005/5064 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Helmut Erhand
Davacı : Muzaffer N. İzmiroğlu Dava Esas No : 2005/5059 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Muzaffer N. İzmiroğlu