PERŞEMBE KONFERANSI (11.1.2018)

10 Ocak 2018 tarihinde saat 10.30’da Rekabet Kurumu Konferans salonunda düzenlenen perşembe konferansında, T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri ORMAN  “İslam Medeniyetinde İktisadî Düşünce” konulu bir sunum yaptı.

Prof. Dr. ORMAN konuşmasında İslamiyette din ve medeniyetin her zaman bir arada olması sebebiyle iktisadi konulara ayrı önem atfenden İslam medeniyetinin bu yönüyle de kendinden önceki medeniyetlerden ayrıştığını ve İslamiyetin ilk dönemlerinden itibaren iktisadi konularda çok önemli eserler meydana getirildiğini belirtti.

Kitabu’l Haraç, Kitabu’l Kesb ve Kitabu’l Emval’in iktisadi konulardaki ilk eserlerden birkaçı olduğunu dile getiren Prof. Dr. ORMAN, zaman içinde diğer alimlerin de bu konularda eserler yazmasıyla İslam medeniyetinde bir literatürün batılı ülkelerden çok daha önceleri oluştuğunu ifade etti.  Sayın ORMAN, Avrupa ve genel olarak Batı medeniyetinin ilmi çalışmalardan uzak olduğu ve ortaçağ olarak anılan aynı dönemde İslam medeniyetinin pek çok alanda olduğu gibi İktisat düşüncesine katkı sağlayan bu tür eserlerin ortaya çıkmasının önemine de vurgu yaptı.

Sunumun ardından katılımcıların sorularını cevaplayan T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri ORMAN ‘a teşekkür eden Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK, günün anısına Prof. Dr. ORMAN’a plaket verdi.