Güncel

Dikey Anlaşmalara İlişkin Çalıştay 19.12.2017
Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağına yönelik olarak, sektör paydaşlarından gelen görüşlerin tartışılması ve değerlendirilmesi yönelik Çalıştay, Rekabet Kurumu merkez binasında 12.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.   ...
Detay
TMMOB Makine Mühendisleri Odası Burdur İl Temsilciliği ile Burdur ilinde serbest makina mühendisliği alanında faaliyet gösteren 15 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı 14.12.2017
Burdur ilinde faaliyet gösteren serbest makina mühendislerinin aralarında ortak bir havuz oluşturarak gelir paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 14.12.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Aktan Mühendislik Hizm. Mak. Amb. Gıd. İnş. Malz. İmalat San. ve Pet. Ürünleri Nak. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Bems Mühendislik (Fethi KIRLI) Demer Mühendislik Müşavirlik İ...
Detay
Trakya Cam Sanayii A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. 14.12.2017
Trakya Cam Sanayii A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. Trakya Cam Sanayii A.Ş. tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 14.12.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verild...
Detay
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesi’nin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/1) 4.12.2017
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. Maddesi’nin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/1) ...
Detay
Kurumsal Krediler Alanında Faaliyet Gösteren 13 Banka Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 29.11.2017
Türkiye’deki kurumsal müşterilere kredi sağlayan bankalar tarafından güncel kredi sözleşmelerine ilişkin faiz, vade gibi kredi koşullarına dair bilgiler ile diğer finansal işlemlerle ilgili rekabete hassas bilgilerin paylaşılması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 28.11.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Bank of TokyoMitsubishi UFJ Turkey A.Ş. ING Bank A.Ş. The...
Detay
Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı Çalıştay Daveti 28.11.2017
Bilindiği üzere, yürürlükte olan “Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz” gözden geçirilerek, Kılavuz'un uygulanması sürecinde elde edilen tecrübeler ve karşılaşılan sorunlar çerçevesinde, AB mevzuatındaki gelişmeler ve ilgili sektördeki ihtiyaçlar da dikkate alınmak suretiyle, ilgili Kılavuz'un değiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda "Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı" hazırlanmış ve söz konusu Taslak Kurumumuz sitesinden kamuoyu görüşüne sunulmuştur. Bu kapsamda, Dikey Anlaş...
Detay
Big Data, Kişisel Verilerin Korunması ve Sigorta Sektöründe Veri Paylaşımının Regülasyon ve Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi Paneli 13.11.2017
22 Kasım 2017 Çarşamba günü İstanbul Raffles Hotel’de “Big Data, Kişisel Verilerin Korunması ve Sigorta Sektöründe Veri Paylaşımının Regülasyon ve Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” Paneli, Rekabet Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Türkiye Sigorta Birliği ve sektör paydaşlarının ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla düzenlenecektir.   İlgili Programa ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız   Katılımlarınızı lütfen 0312 291 44 02 nolu telefona bild...
Detay
Trakya Cam Sanayii A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı Tarihi Değiştirilerek 28 Kasım 2017 Tarihine Alınmıştır. 10.11.2017
Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantı tarihi değiştirilerek 28 Kasım 2017 Salı günü, saat 10.00’a alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ...
Detay
Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş., Ulusoy Gemi İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro Yatırımları A.Ş., Ulusoy Gemi Acenteliği A.Ş., Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri A.Ş. ve Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin nihai inceleme sonuçlandı. 10.11.2017
Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş., Ulusoy Gemi İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro İşletmeleri A.Ş., Ulusoy Ro-Ro Yatırımları A.Ş., Ulusoy Gemi Acenteliği A.Ş., Ulusoy Lojistik Taşımacılık ve Konteyner Hizmetleri A.Ş. ve Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.Ş. hisselerinin tamamının UN Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 23.03.2017 tarih ve 17-11/133-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı. Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafın...
Detay
Trakya Cam Sanayii A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 30 Kasım 2017 Tarihinde Yapılacak. 27.10.2017
Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 30 Kasım 2017 Perşembe günü, saat 14.30’da yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren d...
Detay