Avrasya Antitröst Forumu’na Katılım (6.3.2018)

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı Doğal Tekellerin Düzenlenmesi, Rekabetin ve Tüketici Haklarının Korunması Komitesi; Kazakistan Rekabet Politikalarının Geliştirilmesi ve Korunması Merkezi ve Kazakistan Rekabetin ve Emtia Piyasalarının Geliştirilmesi Birliği işbirliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen Avrasya Antitröst Forumu’na Kurumumuzu temsilen Kurul Üyeleri Şükran KODALAK ve Mehmet AYAN ile Rekabet Uzmanları Ebru İNCE ve Mücteba ALTUN katılmıştır.

27-28 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrasya Antitröst Forumu’nda; “Rekabet İhlali Kararlarının Yargısal Denetimi”; “Kartel Anlaşmaları ve İhalelerde Danışıklı Hareket” ve “Hâkim Durum ve Pazar Gücünün Tespiti” ana oturumları ile “Rekabet İhlallerinin Önlenmesine Yönelik Tedbirler”, “Rekabet Otoriteleri Çalışanları Semineri” ve “Yargı Mensupları Semineri” yan oturumları gerçekleştirilmiş olup, “Rekabet İhlali Kararlarının Yargısal Denetimi” ana oturum panelinde Rekabet Uzmanı Ebru İNCE, “Türk Rekabet Hukuku Uygulaması: Kurumsal Yapı,  Dosya Prosedürleri ve Yargısal Denetim” başlıklı bir sunum yapmıştır.