Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 14.6.2018 Dosya No : 2018-5-023
Niteliği : Birleşme Pazar : Turizm, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
Mövenpick Hotels & Resorts Management AG, Accor S.A
Tarih : 13.6.2018 Dosya No : 2018-5-022
Niteliği : Devralma Pazar : Gayrimenkul Faaliyetleri
Gebze Center AVM ve Seyir Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
Tarih : 12.6.2018 Dosya No : 2018-5-020
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Pronet Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Securitas Seguridad Holding SL
Tarih : 12.6.2018 Dosya No : 2018-1-33
Niteliği : Devralma Pazar : Elektrik, Gaz, Buhar Üretimi ve Dağıtımı
-OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Yapısan Elektrik Üretim A.Ş.
Tarih : 6.6.2018 Dosya No : 2018-4-032
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
VarrocCorp Holding B.V., SA-BA Endüstiriyel Ürünler İmalat Tic. A.Ş
Tarih : 4.6.2018 Dosya No : 2018-4-30
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
- AXA S.A. - XL Group Ltd.
Tarih : 31.5.2018 Dosya No : 2018-4-031
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Stone Point Capital LLC., Barry Zyskind, George Karfunkel, Leah Karfunkel, AmTrust Financial Services, Inc.
Tarih : 30.5.2018 Dosya No : 2018-5-019
Niteliği : Devralma Pazar : İnşaat İşleri Pazarı
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. ve Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Tarih : 30.5.2018 Dosya No : 2018-5-018
Niteliği : Devralma Pazar : Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
UBM - UBM ICC Fuarcılık ve Organizasyon Ticaret A.Ş., UBM Istanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri A.Ş., UBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.
Tarih : 29.5.2018 Dosya No : 2018-2-26
Niteliği : Devralma Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
Partners Group AG-Canada Pension Plan Investment Board-GlobalLogic Holdings Limited