Rekabet Dergisi


Dönem / Sayı : Haziran 2017 / 67

Türk Rekabet Hukukunda Münhasırlık Uygulamalarına İlişkin

Tutarlı Bir Yaklaşım Arayışı

Seeking a Consistent Approach to Exclusivity Practices

in Turkish Competition Law

           Şahin YAVUZ / 4Ş
ahin YAVUZ / 4

“FRAND” İlkeleri Çerçevesinde Lisanslanan “Standarda Esas

Patentler”e Dair Mahkeme Emri Uygulamaları: AB Rekabet Hukuku

Açısından Değerlendirme

Injunctions Regarding FRAND Encumberd “Standard Essential

Patents”: An Analysis In Terms Of EU Competition Law

Tuba YEŞİL / 32

Relevant Product Market Definition In Two-Sided Markets Under EU

Competition Law

Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Çift Taraflı Pazarlarda İlgili Ürün

Pazarının Tanımlanması

Erdem AKTEKİN / 84
(Cilt:18 Sayı:1)

Dönem / Sayı : Aralık 2016 / 66
Kontrol Sağlamayan Azınlık Payı Devralmaları:
Rekabet Politikası Açısından Değerlendirme

Cihan DOĞAN

Seçici Dağıtım Sistemleri Açısından Atiker Kararı
Hamdi PINAR

Doğu Avrupa Geçiş Ekonomilerinde Rekabet ve Gelir Düzeyi İlişkisi
Seymur AĞAZADE
(Cilt:17 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Haziran 2016 / 65
Bankacılık Piyasa Yapısının Reel Ekonomi Üzerindeki Etkileri:
Kuramsal ve Görgül Yazının Bir Taraması
The Effects of Banking Market Structure On Real Economy:
A Review of The Theoretical and Empirical Literature
Yrd. Doç. Dr. Fatih Cemil ÖZBUĞDAY / 4

Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Ekonomik Faaliyet Kavramı
The Notion of Economic Activity In The European Union Competition Law
Yrd. Doç. Dr. Feyza BAŞAR / 44

Antitrust Policy and Regulatory Interventions In The US
Electricity Industry
ABD Elektrik Piyasasında Rekabet Hukuku Uygulamaları ve
Düzenleyici Müdahaleler
Hale GÜNDÜZ / 98

(Cilt:17 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim Kasım Aralık 2015 / 64
Revisiting The Conflict Between The European
Trade Mark Rights And Parallel Importation

Dr. Özgür ARIKAN

 

Uzlaşma: Belirsizliğe Yolculuk

Ebru İNCE
Neyzar ÜNÜBOL

(Cilt:16 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz Ağustos Eylul 2015 / 63
Kartellerin Semptomları ve İktisadi Teşhisi:
Yolun Neresindeyiz?
Şerife Demet KORKUT

Atık Yönetimi ve Piyasalarında Kayıt Dışılık, Çevresel
Düzenlemelere Uyumsuzluk ve Rekabet
Evrim Özgül KAZAK

Mobil İletişim Hizmetlerinde Şebeke Tarafsızlığı Düzenlemeleri ve
Trafik Yönetimi Uygulamalarının Rekabet Hukuku
Açısından Değerlendirilmesi
Şahin ARDIYOK
Hakan DEMİRKAN
Emin KÖKSAL
Barış YÜKSEL

(Cilt:16 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2015 / 62
Türkı̇ye'de Telekomünı̇kasyon Sektöründe Fı̇yat
Sıkıştırmasını Önlemeye Yönelı̇k Yenı̇ Öncül
Düzenlemeler Üzerı̇ne Bı̇r Değerlendı̇rme

Şahin ARDIYOK
Emin KÖKSAL
Barış YÜKSEL

İnternetı̇n Ezber Bozan Ortamında Ve Yenı̇lı̇kçı̇
Dı̇jı̇tal Pazarlarda Rekabet Hukuku Eğı̇lı̇mlerı̇

Gönenç GÜRKAYNAK
Derya DURLU GÜRZUMAR

(Cilt:16 Sayı:2)


Dönem / Sayı : Ocak Şubat Mart 2015 / 61

Süt Arz Zincirinde Aksak Rekabet Koşullarının Asimetrik Hata Düzeltme Modeli Analizi

Gülden BÖLÜK
Süleyman Karaman

 

"Rekabeti Kısıtlayıcı Amaç"ı Yeniden Değerlendirmek: "Groupement Des Cartes Bancaires V Commission" Kararı Işığında Yeni Bir Gün

Gönenç GÜRKAYNAK
Ayşe Gizem YAŞAR

 (Cilt:16 Sayı:1)

 

Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2014 / 60
The Interface Between Intellectual Property Rights And Article 102
Of The Treaty On The Functioning Of The European Union

Günhan GÖNÜL

Türkiye Otobüs İle Şehirler Arası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı
Sektörünün Rekabet Düzeyi

Ali Osman SOLAK


(Cilt:15 Sayı:4)

Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 / 59
Türkiye İmalat Sanayiinde Yapı-Davranış-Performans Analizi:2003-2008
Şerife Demet KORKUT
Evren SESLİ
Dr.Ekrem KALKAN

Secondary-Line Price Discrimination Under European Competition Law - An Assessment From An Effects-Based Perspective 
Çiğdem TUNÇEL


(Cilt:15 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2014 / 58

Akaryakıt Bayilik Sözleşmelerinde Rekabet Etmeme Yükümlülüğü
Çiğdem AKKAN

Rekabet Hukuku ile Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi
Hamdi PINAR

Şemsiye Etkisi Nedeniyle Zarar Görenlerin Tazminat Taleplerinin
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi:

Kone Kararının Yansımaları
Eda ŞAHİN

 


(Cilt:15 Sayı:2)

 

Toplam : 67 kayıt