Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku Semineri Rekabet Kurumu ve TÜSİAD işbirliğiyle 25 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. (27.4.2018)

Rekabet Kurumu ve TÜSİAD ortaklığında hayata geçirilen "Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri" seminer serisinin ilki olan  "Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku Semineri", Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKÇİ’nin teşrifleri ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile rekabet hukuku profesyonellerinin katılımıyla 25 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol BİLECİK, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer TORLAK ve Bülent TÜFENKÇİ tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk ECZACIBAŞI ana konuşmacı olarak yer aldı. Ana konuşmanın ardından, Rekabet Kurumu II. Denetim ve Uygulama Dairesi Ferhat TOPKAYA’nın moderatörlüğünde, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Zeynep AYATA, Londra Üniversitesi Akademisi, Küresel Rekabet Hukuku ve Politikası Birimi Başkanı Prof. Dr. Ioannis LIANOS ve GittiGidiyor Hukuk Direktörü Serdar YILMAZ’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleştirilen panel ile program sona erdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, açılış konuşmasında “Türkiye bir eşikte. Ülkemizin bu eşiği geçmesinin yolu, yeni ekonominin dinamiklerine hâkim olup dijitalleşmeyi, yeni kalkınma öyküsünün merkezine koymaktır. Dijital dönüşümün her alanı etkilediği günümüzde büyük hacimli, hızlı üretilen ve çeşitlilik arz eden büyük verinin nasıl saklanacağı ve işleneceği kadar, bu dönüşümden rekabet ortamının nasıl etkilendiğini de düşünmemiz gerekiyor.” İfadeleriyle iktisadi kalkınmanın sağlanması ve sürdürülmesi bakımından “Sanayinin Dijital Dönüşümü”nün bir an önce hayata geçirilmesi, dönüşümün başarıya ulaşmasında dijitalleşme sürecinin ekonominin rekabet dinamiklerine etkisinin anlaşılmasının önemine vurgu yapmıştır.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ise; “Büyük veri ve algoritma tabanlı rekabet ihlallerinin etki alanı göz önünde bulundurulduğunda, Rekabet Kurumu’nun enerjisinin günümüz dijital ekonomilerinde yoğunlaşması gerektiği görülmektedir. Rekabet Kurumu olarak bu hususta proaktif davranmak ve olası gelişmelere hazırlıklı olmak büyük önem arz etmektedir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da, AB ve gelişmiş ülke uygulamaları da dikkate alınarak, yapılacak değişiklikler sonucunda, Rekabet Kurumu’nun da tüketiciyi güçlendirici, bilinçlendirici ve yeni nesil rekabet ihlalleri karşısında koruyucu önlemler alabilen yenilikçi bir kimliğe kavuşması sağlanacaktır. Rekabet Kurumu ve TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirilen bu toplantıda müzakere edilen konular, Rekabet Kurumunun önümüzdeki dönem faaliyetleri bakımından çok önemli çıktılar sunacaktır.” açıklamasında bulunmuş; algoritmalar ve büyük veri temelinde ortaya çıkması muhtemel ve geleneksel rekabet kurallarında revizyona ihtiyaç duyulabilecek olan yeni nesil rekabet ihlalleri ile mücadelede, dijital dönüşümün ve yarattığı etkilerin anlaşılmasının önem arz ettiğine değinmiştir.

Faruk ECZACIBAŞI konuşmasında, ekonomilerin hızlı bir dijital dönüşüm sürecinden geçtiğine vurgu yaparak, bu dönüşümde verinin önemine ve dönüşümün ekonomiye etkilerini tartışmıştır. Büyük veri ve algoritma kaynaklı olası rekabet hukuku sorunları ekseninde gerçekleştirilen panelde konuşmacılar büyük verinin nitelikleri üzerinde durmuş, Zeynep AYATA ve Ioannis LIANOS büyük veri ve algoritma kaynaklı rekabet sorunlarına ilişkin teorik çerçeveye odaklanırken, Serdar YILMAZ büyük veri ile piyasalardaki rekabetin nasıl bir noktaya taşındığına dair çıkarımlarda bulunmuştur.

Paydaşlarımızın yoğun bir katılım ve ilgiyle takip ettiği etkinliğin, dijitalleşmenin piyasa dinamiklerinde yarattığı etkiye ve bu süreçte karşılaşılması muhtemel rekabet sorunlarına ışık tutması yönleriyle konuya ilişkin toplumsal bilincin oluşması ve artırılması hedefine önemli katkı sağladığı değerlendirilmektedir.