Nihai Karar Açıklamaları/Tefhim Duyuruları

 

Tarih : 11.8.2010
Sektör : Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşıtları
Rekabet Kurulu'nun 8.1.2009 tarih, 09-01/8-M sayılı Kurul Kararı Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması (11 Ağustos 2010)
Tarih : 9.12.2009
Sektör : Gıda Ürünleri ve İçecekler
Rekabet Kurulu'nun 14.8.2008 tarih ve 08-50/724-M., 18.9.2008 tarih ve 08-54/877-M., 25.12.2008 tarih ve 08-75/1186-M sayılı Kararları Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 19.6.2009
Sektör : Demir-Çelik
Rekabet Kurulu'nun 2.4.2008 tarih, 08-27/313-M sayılı Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 22.10.2009
Sektör : Diğer
Rekabet Kurulu'nun 14.8.2008 Tarih, 08-50/737-M Sayılı Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 24.4.2009
Sektör : Kimya ve Kimyasal Ürünler (HTM'ye konu olanlar hariç), Beşeri İlaç
Rekabet Kurulu'nun 8.5.2008 tarih, 08-32/396-M sayılı Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 30.12.2009
Sektör : Telekomünikasyon, Posta
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Rekabet Kurulu'nun 9.10.2008 tarih ve 08-57/915-M sayılı Kurul Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 12.11.2009
Sektör : Ulaştırma
Rekabet Kurulu'nun 25.12.2008 tarih, 08-75/1191-M sayılı Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 22.5.2008
Sektör : Makine,Techizat İmalatı ve Savunma Sanayi
Rekabet Kurulu'nun 1.2.2007 tarih, 07-11/67-M Sayılı Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 25.12.2008
Sektör : Sağlık, tıbbi, hassas ve optik aletler, tıbbi sarf malzemesi
Rekabet Kurulu'nun 11.07.2007 tarih, 07-59/677-M sayılı Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 25.11.2008
Sektör : Telekomünikasyon, Posta
Rekabet Kurulu'nun 7.5.2007 tarih, 07-38/411-M Sayılı Kararı Gereği Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması

Toplam : 134 kayıt