Umuma Açık Mahallerde ve Radyo Televizyon Kuruluşlarında Yayınlanacak Müzik Eserlerinin Lisanslanmasına İlişkin Sektör İncelemesi Başlatıldı (7.2.2018)

Rekabet Kurulu’nun 21.12.2017 tarih ve 17-42/673-M sayılı kararıyla müzik sektörüne yönelik olarak "umuma açık mahallerde ve radyo televizyon kuruluşlarında yayınlanacak müzik eserlerinin lisanslanması" konusunda sektör incelemesi yapılmasına karar verilmiştir.  Bilindiği üzere, haklarında soruşturma yürütülen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği, Mü-Yap Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği ve Müzik Yorumcuları Meslek Birliği ile ilgili olarak Rekabet Kurulu 22.08.2017 tarih ve 17-27/451-193 sayılı kararı ile söz konusu müzik meslek birliklerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal etmediklerine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüs birliklerine idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmetmiştir. İlgili karara esas teşkil eden tespitler doğrultusunda yapılacak sektör incelemesinde kapsam, sadece soruşturma konusu dört müzik meslek birliği olmayıp diğer müzik meslek birliklerini de içerecek nitelikte ve umuma açık mahaller ile radyo televizyon kuruluşları özelinde yapılan lisanslama faaliyetlerine ilişkin olacaktır.

Rekabet savunuculuğu kapsamında yapılacak sektör incelemesinde, gerek dört müzik meslek birliği hakkında yürütülmüş olan soruşturma sürecinde ulaşılan mevcut tespitlere ve gerekse sektör incelemesi sürecinde elde edilen ve konuya ışık tutan güncel verilere yer verilecektir.

Bu bakımdan, sektörde yer alan tüm paydaşlar konuya ilişkin her türlü görüş ve önerilerini resmi internet sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden veya aşağıda verilen e-posta adreslerinden faydalanarak 15.03.2018 tarihi mesai bitimine dek Kurumumuza iletebileceklerdir. Kurumumuza iletilen görüş ve öneriler Kurumumuz internet sitesinde yayımlanabileceğinden, gizlilik talebi olan görüş sahiplerinin söz konusu taleplerini görüş ve önerileri ile birlikte iletmeleri beklenmektedir.
 

İletişim:

Ayşe Özlem UZUN:               ouzun@rekabet.gov.tr

Cihan BİLAÇLI:                     cbilacli@rekabet.gov.tr

Ahmet Ogün KARAGÜLLE:  akaragulle@rekabet.gov.tr

Merve BİROĞLU:                  mbiroglu@rekabet.gov.tr