Avrupa Üniversitesi Enstitüsü ile Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi Tarafından Düzenlenen Seminere Katılım (11.4.2018)

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü (European University Institute) ile Robert Schuman İleri Araştırmalar Merkezi (Robert Schuman Centre For Advanced Studies) tarafından 22-23 Mart 2018 tarihlerinde Floransa/İTALYA’da düzenlenen “Online Dünyada Rekabet, Regülasyon ve Çoğulculuk” konusunda düzenlenen 2018 yılı bilimsel seminerine Kurumumuzu temsilen Mesleki Koordinatör Ebru ÖZTÜRK ve Rekabet Uzman Yardımcısı Burcu ÇALIŞKAN katıldı.

Seminerde; “Online Pazarlar ve Algoritmalar”, “Dijital Pazarlarda Rekabet Hukuku”, “Online Pazarlar, Makineler ve Medya” ve “Karşılaştırmalı Perspektiften Online Dünya” başlıklı sunumlar yapıldı ve tartışmalar gerçekleştirildi.