Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 11.5.2018 Dosya No : 2018-4-22
Niteliği : Devralma Pazar : Reklamcılık
- Francisco Partners Managament LP - Verifone Systems, İnc
Tarih : 10.5.2018 Dosya No : 2018-2-25
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Bilgisayar programlama faaliyetleri
Onex Corporation-Vista Equity Partners Management, LLC-Severin Topco, LLC-PowerSchool Group LLC-PeopleAdmin, Inc
Tarih : 8.5.2018 Dosya No : 2018-4-021
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otomotiv
Toyota Motor Corporation Conversions and Accessories Holding Company Limited
Tarih : 4.5.2018 Dosya No : 2018-3-41
Niteliği : Devralma Pazar : Para temsili araçlarla müşterilere tüketime hazır yiyecek ve gıda temini pazarı
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Tarih : 4.5.2018 Dosya No : 2018-2-24
Niteliği : Devralma Pazar : Pazar tanımı yapılmamıştır.
Permira Advisers LLP-Exclusive France Holding SAS ve Exclusive Management SAS
Tarih : 4.5.2018 Dosya No : 2018-1-25
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Lojistik ve Depolama,Makina ve teçhizat
-The Goodyear Tire & Rubber Company (Goodyear) - Bridgestone Corporation (Bridgestone)
Tarih : 26.4.2018 Dosya No : 2018-4-017
Niteliği : Devralma Pazar : Ro-Ro taşımacılığı hizmetleri
DFDS A/S U.N. Ro-Ro İşletmeleri A.Ş. ACTERA Partners II L.P. Esas Holding A.Ş.
Tarih : 25.4.2018 Dosya No : 2018-2-23
Niteliği : Devralma Pazar : Dijital medya planlama ve satın alma hizmetleri pazarı
Russell Square Holding B.V.-Koç Holding A.Ş., Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Zer Merkezi Hizmetler ve Tic. A.Ş., Ingage Digital Pazarlama Hizmetleri A.Ş.
Tarih : 20.4.2018 Dosya No : 2018-4-020
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Rafan Holding B.V., Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Lease and Finance Company Ltd., International Automotive Hoding B.V.
Tarih : 18.4.2018 Dosya No : 2018-4-019
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Havaalanı Hizmetleri
Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mapa İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kalyon Havacılık ve İnşaat Anonim Şirketi