Trakya Cam Sanayii A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı Tarihi Değiştirilerek 28 Kasım 2017 Tarihine Alınmıştır. (10.11.2017)

Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantı tarihi değiştirilerek 28 Kasım 2017 Salı günü, saat 10.00’a alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.