Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 17.9.2018 Dosya No : 2018-3-63
Niteliği : Devralma Pazar : Gübre ve Azot bileşikleri imalatı
Goat TopCo GmbH, Grupa Azoty S.A.
Tarih : 14.9.2018 Dosya No : 2018-3-62
Niteliği : Devralma Pazar : Yağlı tohum; ham yağ; küspe pazarı
Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altınyağ Kombinaları A.Ş., Gürtaş Tarım ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tarih : 14.9.2018 Dosya No : 2018-1-62
Niteliği : Devralma Pazar : Makina ve teçhizat
"NIBE" DMD Dis Ticaret Makine Sanayi Anonim Sirketi ("DMD") Emin Teknik Hortum ve Makine Anonim Sirketi ("Emin Teknik")'
Tarih : 14.9.2018 Dosya No : 2018-1-63
Niteliği : Devralma Pazar : Kimyasal Ürünler
Rhone Capital Advent Maxam
Tarih : 7.9.2018 Dosya No : 2018-4-48
Niteliği : Devralma Pazar : Ulaştırma, Taşıt ve Hizmetleri
- ORIX Aviation Systems Limited - Avolon Holdings Limited
Tarih : 4.9.2018 Dosya No : 2018-4-047
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
- Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. - Acıbadem Grubu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. - Bupa Intemational Markets Limited
Tarih : 4.9.2018 Dosya No : 2018-3-61
Niteliği : Devralma Pazar : Esnek ambalaj filmleri pazarı
Blitz F18-52 GmbH, Jindal Poly Films Germany GmbH, Treofan Holdings GmbH
Tarih : 31.8.2018 Dosya No : 2018-3-60
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı
EQT VI Limited, EQT Fund Management S.a r.l, Widex Holding A/S, Sivantos Pte. Ltd. (Singapur)
Tarih : 29.8.2018 Dosya No : 2018-5-041
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metaller
Sanyo Special Steel Co.Ltd, Nippon Steel ve Sumitomo MetalCorporation
Tarih : 28.8.2018 Dosya No : 2018-5-039
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Haulotte Group SA ve Acarlar Dış Ticaret ve Makine Sanayi A.Ş.