Ambarlı Limanı’nda Faaliyet Gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’Nin Limar Liman Ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı (10.5.2018)

Ambarlı Limanı’nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin denizcilik alanında çeşitli faaliyetler gösteren Arkas Holding’in kontrolündeki Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 01.06.2017 tarih ve 17-18/271-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 08.05.2018 tarih ve 18-14/267-129 sayı ile;

  1. Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi bir devralma işlemi olduğuna,
     
  2. Söz konusu işlem sonucunda 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi anlamında hâkim durum yaratılmasının veya mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olacağına, bu nedenle işleme 14.07.2017 tarih, 5086 sayı ve 18.12.2017 tarih, 9220 sayı ile Kurum kayıtlarına giren taahhütler çerçevesinde izin verilmesine

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.