Güncel

Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. 30.4.2018
Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin internet kafelere yönelik olarak hazırlanan ‘‘3+ projesi’’ ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.  Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen 07.12.2011 tarihli ve 11-60/1555-550 sayılı Kurul kararının, Danıştay 13. Dairesinin 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K  sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine başlatılmıştı. Yargı kararında işaret edilen hus...
Detay
Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. 11.4.2018
Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.’nin yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve uygulayacakları indirim oranlarını belirlemek, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif satışlarını engellemek, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırmak ve yetkili satıcılar arasında ayrımcılık yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma, konuya ilişkin olara...
Detay
Büyük Veri, Online Platformlar Ve Rekabet Hukuku Semineri 5.4.2018
Rekabet Kurumu ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliğiyle düzenlenecek olan Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku Semineri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve rekabet hukuku profesyonellerinin katılımıyla 25 Nisan 2018 Çarşamba günü, saat 09:00’da, Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:209 4.Levent Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Tekfen Tower’da gerçekleştirilecektir. Tüm paydaşlarımızın katılımına açık olan Seminere dinleyici olarak katılmak isteyenlerin ka...
Detay
Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Güncellendi 30.3.2018
İki seneye yakın bir süredir devam eden Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuzun güncellenmesi çalışması tamamlandı. Güncelleme çalışmaları başlangıçta acentelik sözleşmeleri, internet satışları ve En Çok Kayrılan Müşteri Koşulu (EKM koşulu) konuları bakımından başlatılmıştı. Ancak hem iç hem de dış paydaşlardan gelen görüşler çerçevesinde acentelik sözleşmelerine ilişkin değişikliğe ihtiyaç bulunmadığı kanaatine ulaşıldığından bu konuda bir değişikliğe gidilmemiştir. Kılavuzda yapılan ilk güncell...
Detay
Ambarlı Limanı’nda Faaliyet Gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Tarafından Devralınmasına İlişkin Yürütülen Nihai İncelemede Sözlü Savunma Toplantısı 02 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılacak 30.3.2018
Ambarlı Limanı’nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin yürütülen nihai incelemede sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu işlem ile ilgili sözlü savunma toplantısı, 02 Mayıs 2018 tarihinde, saat 14.30’da yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, işlem ile ilgili menfaat ilişkileri...
Detay
Adıyaman İlinde Faaliyet Gösteren 30 Otogaz Bayisi Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 29.3.2018
Adıyaman ilinde faaliyet gösteren otogaz bayilerinin aralarında anlaşarak fiyatları yükseltmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 29.03.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Ayel Petrol Ürünleri. Tur. Nak. Gıda ve Tarım San. Tic. Ltd. Şti., Beyazyıldız Madeni Yağlar ve Petrol Ürünleri Turizm Gıda Otomotiv Tic. ve San. Ltd. Şti., Demircioğulları Petrol Özel Sağlık Hi...
Detay
Taşeron İşçilere İlişkin Sınav Sonuçları 27.3.2018
Rekabet Kurumunda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları (İ L A N) Kurumumuzda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 2...
Detay
Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GEMTAC Gemi Tali Acenteliği ve Bot Hiz. Tic. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 20.3.2018
Zeytinburnu Limanı işleticisi Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerine aykırı şekilde liman faaliyetleri yürüttüğü ve bu suretle rekabeti engellediği iddiasına ilişkin 26.03.2014 tarihli ve 14-12/223-99 sayılı Kurul kararının, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 17.11.2016 tarihli ve E. 2014/1379, K. 2016/2917 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine, 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik...
Detay
Rekabet Dergisinin Son Sayısı Yayımlanmıştır. 19.3.2018
Rekabet Dergisinin Son Sayısı Yayımlanmıştır. Erişmek için tıklayınız. ...
Detay
Posta-Kargo Taşımacılığı Hizmetleri Pazarında Faaliyet Gösteren 9 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açıldı. 14.3.2018
Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. A.Ş. (UPS) ile UPS’ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan posta/paket/kargo taşımacısı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak re’sen yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.02.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi v...
Detay