Güncel

Sigorta Pazarında Faaliyet Gösteren 8 Teşebbüs Hakkında Soruşturma Açıldı 6.6.2018
Risk kapasitesi büyük işler (proje finansmanı dahil olmak üzere) ihtiyari sigorta pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.05.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerini...
Detay
Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin Tam Kontrolünün Lesaffre Et Compaigne Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı 6.6.2018
Yıldız Holding A.Ş. tarafından kontrol edilen Dosu Maya Mayacılık A.Ş.’nin tam kontrolünün Lesaffre et Compagnie tarafından devralınması işlemine izin verilmesine ilişkin 15.12.2014 tarih ve 14-52/903-411 sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara 8. İdare Mahkemes’nin 19.01.2017 tarih ve 2015/2488 E., 2017/172 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine Rekabet Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 17-17/252-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı. Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurul...
Detay
Enerjisa Enerji A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 04 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. 1.6.2018
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin çeşitli eylem ve davranışlarla bağımsız tedarikçilerin faaliyetlerini zorlaştırdığı, tüketicilerin kendi tedarikçisini seçme hakkını engellediği ve bu yolla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 04 Temmuz  2018 tarihinde saat 10:30’da yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçü...
Detay
Göltaş Çimento A.Ş. ve As Çimento San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 28.5.2018
Isparta ilinde faaliyet gösteren Göltaş Çimento A.Ş. ve As Çimento San. ve Tic. A.Ş.’nin, çimento fiyatlarını aralarında belirlemek ve bölgedeki hazır beton üreticileri üzerinde baskı kurarak müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.05.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve y...
Detay
Medsantek Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 18.5.2018
ThermoScientific firmasının DNA dizi analizi cihazlarının Türkiye'deki yetkili distribütörleri olan Medsantek Laboratuar Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin söz konusu tıbbi cihazların satış, servis ve bakım pazarındaki hakim durumunu, cihazlarda kullanılan kit pazarında kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, be...
Detay
Monsanto Company’nin Tek Kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı 10.5.2018
Monsanto Company’nin tek kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 15.05.2017 tarih ve 17-16/226-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı. Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 08.05.2018 tarih ve 18-14/261-126 sayı ile; Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında ...
Detay
Ambarlı Limanı’nda Faaliyet Gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’Nin Limar Liman Ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı 10.5.2018
Ambarlı Limanı’nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin denizcilik alanında çeşitli faaliyetler gösteren Arkas Holding’in kontrolündeki Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 01.06.2017 tarih ve 17-18/271-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı. Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 08.05.2018 tarih ve 18-14/267-129 sayı ile; Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un...
Detay
Posta-Kargo Taşımacılığı Hizmetleri Pazarında Faaliyet Gösteren 9 Teşebbüs Hakkında Yürütülen Soruşturmaya 23 Teşebbüs Daha Eklendi 9.5.2018
Rekabet Kurulu 15.02.2018 tarihli toplantısında, Ünsped Paket Servisi San. ve Tic. A.Ş. (UPS) ile UPS’ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan posta/paket/kargo taşımacısı teşebbüsler arasında müşteri paylaşımı yapılmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak; Airexpress Kargo Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti.   Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık A.Ş., Asilkar Lojistik Dağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., ...
Detay
Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 9.5.2018
Rekabet Kurulu, Abalıoğlu Yem Soya ve Tekstil A.Ş.’ye ait Lezita markalı piliç eti ve yumurtanın başvuru sahibine münhasır bayilik koşulu içeren sözleşme ile temin edildiği, başvuru sahibinin diğer marka ürünlerin satışını yapması sebebiyle sözleşmeye son verilmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddialarını içeren başvuruyu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi. Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada söz konusu  uygulamalar incelenmi...
Detay
Fındık Sektör Araştırması Raporu Takdim ve Değerlendirme Paneli 2.5.2018
Kurumumuz tarafından fındık sektöründeki rekabetçi yapının ve rekabet sorunlarının ortaya konulmasına yönelik olarak yürütülen fındık sektör araştırması sonuçlandırılmıştır. Bu süreç sonunda hazırlanan Fındık Sektör Araştırması Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent TÜFENKCİ’nin teşrifleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile sektör paydaşlarının katılımıyla 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 14:00’te, Yeşilköy Mahallesi, Yeşilköy İstanbul Cd. No:19 D:No:17 D:No:15 Bakırköy/...
Detay