Uzmanlık Tezleri


Tez Adı Yazar Dönem
Oligopolistik Pazarlarda Gözlenen Paralel Davranışların Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi: Uyumlu Eylem ve Birlikte Hakim Durum Dr. Aydın ÇELEN 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Yer Verilen Soruşturma Prosedürünün ve Uygulamada Karşılaşılan Usul Sorunlarının AB Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi İsmail Atalay YOLCU 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukukunda Teşebbüslerin Hakim Durumunun Belirlenmesinde Pazar Gücünün Ölçülmesi Kemal Tahir SU 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Amerikan Antitröst Hukukunda Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Sorunu: Per Se veya Rule of Reason Şahin YAVUZ 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Doğal Tekellerde Regülasyon ve RekabetBir Örnek: İngiliz Elektrik Sektörünün Yeniden Yapılandırılması M. Ömür PAŞAOĞLU 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Fikri Mülkiyet Hakları Yüksel KAYA 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Rekabet Özge İÇÖZ 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Alman Hukuku Işığında Pazarda Göreli Güçlü Teşebbüs Kavramı ve Teşebbüsler Arasında Bağımlılık İlişkisi Süleyman CENGİZ 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Aracı Olarak Yıkıcı Fiyat Uygulaması ABD ve AT Uygulamalarından Dersler Alper Fevzi KARA 1.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukukunun Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Uygulamalarında Piyasa Giriş Engelleri Mehmet YANIK 1.Dönem Uzmanlık Tezleri

Toplam : 160 kayıt