Uzmanlık Tezleri


Tez Adı Yazar Dönem
Tek Taraflı Davranışlarda Haklı Gerekçe: AB, ABD Hukuku Uygulamaları ve Türk Hukuku için Çıkarımlar Recep GÜNDÜZ 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Spor Endüstrisi ve Rekabet Hukuku Uygulamaları: Sporun "Özel" Konumu, Liglerin Hukuki Statüsü ve Yayın Hakkı Devir Sözleşmeleri Özgür Can ÖZBEK 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
İktisadi ve Hukuki Açıdan Teşebbüsler Arası Bilgi Değişimi Şamil Pişmaf 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Birleşmelerin Kontrolünde Etkinlik Savunmasının Rolü: Yatay Birleşmeler Temelinde Bir Değerlendirme İmren Seyrantepe 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Demiryolu Sektöründe Yapısal Reformlar ve Rekabet: Serbestleşme Öncesi Türkiye İçin Öneriler Canan Karamanoğlu 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Microsoft Davaları Işığında Yazılım Pazarlarında Bağlama Uygulamalarına Yaklaşım ve Öneriler Erdem AKTEKİN 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Kamu Alım Piyasalarının Etkinliğinde Rekabetin Rolü: Rekabetin Korunması, Sağlanması ve Rekabet Savunuculuğu Neyzar ÜNÜBOL 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Telekomünikasyon Sektöründe Dikey Bütünleşik Firma Davranışlarının Düzenlemesi: Sektörel Düzenleme ve Rekabet Hukuku Nur Seda KÖKTÜRK 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Bankacılık Sektöründe Rekabet Politikası: Rekabet-İstikrar İlişkisinin Etkileri Selvi KOCABAY 8.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının Toplu Yönetimi: Patent Havuzları ve Standart Belirleme Seda Nurtaç BAYRAMOĞLU 8.Dönem Uzmanlık Tezleri

Toplam : 160 kayıt