Güncel

Rekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 31.7.2017
Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 1) (18 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden, 2) (6 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden, 3) (4 kişilik) Rekabet...
Detay
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 28.7.2017
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.07.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı...
Detay
Volkan Yolcu Taşımacılığı Seyahat Nakliyat Ticaret A.Ş. ve Öz Edirne Birlik Mustafa Altunhan Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 27.7.2017
Edirne şehirlerarası otobüs terminalini işleten Volkan Yolcu Taşımacılığı Seyahat Nakliyat Tic. A.Ş.'nin ve Edirne şehirlerarası otobüs terminalinde acentelik faaliyetleri yürüten Öz Edirne Birlik Mustafa Altunhan adlı şirketin otobüsle yolcu taşımacılığı hizmeti veren otobüs firmalarına yazıhane kiralamayı reddetmek, acentelik sözleşmesi yapmaya zorlamak ve devam eden acentelik sözleşmelerini de feshetmek suretiyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmetleri pazarında rekabeti engelledikleri id...
Detay
Trafik Sigortası Pazarında Faaliyet Gösteren 32 Teşebbüs ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 24.7.2017
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) pazarında birlikte fiyat artışları yapmak suretiyle rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde oldukları, böylelikle fahiş fiyat uyguladıkları ve pazar paylaşımında bulundukları iddiasına yönelik olarak Trafik Sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 teşebbüs ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında 4054 sayılı Kan...
Detay
Türk Eczacıları Birliği ile Dokuz Eczacı Odası Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı 21.7.2017
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” ve buna bağlı işlemlerle reçetelerin tek elden dağıtımı ve belirlenen sıra-limit dahilinde eczaneler arasında paylaştırılması sağlanarak, mal ve hizmet piyasasında hakim durumun kötüye kullanılması, rekabetin engellenmesi ve bozulması suretiyle 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddias...
Detay
Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağı Kamuoyu Görüşüne Açıldı. 20.7.2017
Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar,  4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (Kanun) 4., 6. ve ...
Detay
Roche Müstahzarları San. A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 6.7.2017
Roche Müstahzarları San. A.Ş.'nin, ürün satışında bulunmak için yurtdışına satış yasağı düzenlemesini içeren sözleşmenin imzalanmasını şart koştuğu, bu şartı kabul etmeyen Co-Re-Na Ecza Deposu Dış. Tic. Ltd. Şti.'ye 2010 yılından itibaren mal vermeyi reddettiği, anılan depoya diğer ecza depolarının ROCHE ürünlerini satmasına engel olduğu, bu çerçevede 4 ve 6. maddeleri kapsamında 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddialarını içeren başvuruyu, Rekabet Kurulu Danıştay 13. Dairesi’nin kararı üzerine...
Detay
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 6.7.2017
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.’nin yaptığı sözleşmelerle piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un ihlal edilip e...
Detay
İzmir İlinde Hazır Beton Pazarında Faaliyet Gösteren On Şirket Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 08 Ağustos 2017 Tarihinde Yapılacak 4.7.2017
İzmir ilinde faaliyet gösteren Batıbeton Sanayi A.Ş., Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş., Varol Beton ve Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş., Mendeş Grup Beton İnş. Mad. San. Tic. A.Ş., Irmak Beton Madencilik İnşaat Nakliyat Akaryakıt Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti., Kavnak Beton İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Yarbay İnşaat Nakliyat ve Turizm İşletmecilik Tic. Ltd. Şti., Dere Beton Hazır Beton ve Yaş Sıva San. ve Tic. A.Ş., Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ve M...
Detay
Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı 4.7.2017
Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ürünlerinin yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 08.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Türk Henkel Kimya ...
Detay