Gas National Distribution Business S.L. (4.1.2018)

Karar Sayısı : 18-01/2-2 Karar Tarihi : 4.1.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
CPP Investment Board Europe S.a.r.l., Allianz Infrastructure Luxembourg I S.a.r.l. ve Gas Natural SDG, SA tarafından Gas National Distribution Business S.L. üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi suretiyle bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.