Nihai Karar Açıklamaları/Tefhim Duyuruları

 

Tarih : 1.11.2011
Sektör : Ulaştırma
Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. ile Condor Flugdienst GmbH hakkında 4054 Sayılı Kanun’u İhlal Edip Etmediğinin Tespitine Yönelik Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararının , Aynı Kanun’un 49. Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 12.11.2010
Sektör : Enerji (Elektrik, Gaz, Su)/Endüstriyel Gazlar
22.04.2009 Tarih, 09-17/377-M Sayılı Ve 23.12.2009 Tarih, 09-60/1473-M Sayılı Kurul Kararları Uyarınca Medikal Ve Sanayi Gazlar Pazarında Faaliyet Gösteren Toplam 55 Teşebbüs Hakkında Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı’nın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 12.2.2010
Sektör : İnşaat, Çimento ve Diğer İnşaat Malzemeleri
Rekabet Kurulu'nun 23.10.2008 Tarih, 08-60/957-M Sayılı ve 5.3.2009 Tarih, 09-09/189-M Sayılı Kurul Kararları Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 26.3.2010
Sektör : Sağlık, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler, Tıbbi Sarf Malzemesi
Rekabet Kurulu'nun 4.12.2008 tarih, 08-69/1120-M (1) sayılı Kararı Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 11.3.2010
Sektör : Yazılım, Sigortacılık
Rekabet Kurulu'nun 13.5.2009 tarih, 09-22/458-M Sayılı Kurul Kararı Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 28.9.2010
Sektör : Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşıtları
Rekabet Kurulu'nun 25.2.2009 tarih, 09-08/156-M sayılı ve 30.12.2009 tarih, 09-61-1495-M sayılı kararları uyarınca Baylas Otomotiv A.Ş. bayisi olan 42 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 6.12.2010
Sektör : Ulaştırma
Rekabet Kurulu’nun 4.11.2009 tarih, 09-52/1262-M sayılı Kurul Kararı Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı’nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 2.11.2010
Sektör : Ulaştırma
Rekabet Kurulu'nun, 4.11.2009 tarih, 09-52/1263-M sayılı ve 25.11.2009 tarih, 09-57/1350-M Sayılı Kararları Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 7.9.2010
Sektör : Ulaştırma
Rekabet Kurulu'nun 13.4.2009 tarih, 09-14/314-M sayılı Kurul Kararı Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
Tarih : 28.12.2010
Sektör : Sağlık, Tıbbi, Hassas ve Optik Aletler, Tıbbi Sarf Malzemesi
Rekabet Kurulu'nun 18.6.2009 tarih, 09-29/603-M sayılı ve 8.4.2010, 10-29/444-M sayılı Kurul Kararları Uyarınca Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kurul Kararı'nın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 49 uncu Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması

Toplam : 134 kayıt