Monsanto Company’nin Tek Kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft Tarafından Devralınmasına İlişkin Nihai İnceleme Sonuçlandı (10.5.2018)

Monsanto Company’nin tek kontrolünün Bayer Aktiengesellschaft tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulunun 15.05.2017 tarih ve 17-16/226-M sayılı kararı ile yürütülen nihai inceleme sonuçlandı.

Nihai inceleme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından 08.05.2018 tarih ve 18-14/261-126 sayı ile;

  1. Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna;
  2. Değerlendirmeye konu sebze tohumları, pamuk tohumu, mısır tohumu ve mısır tohumlarında kullanılan insektisitler ile ilgili olarak Bayer tarafından AB Komisyonu’na sunulan taahhütlerin, bu pazarlarda Türkiye’de oluşan yatay ve dikey örtüşmeleri ortadan kaldırması nedeniyle işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde yasaklanan nitelikte hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması söz konusu olmadığından, işleme AB Komisyonuna sunulan ve Komisyon tarafından kabul edilmiş olan taahhütler çerçevesinde izin verilmesine

gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.