Rekabet Kurumu 2017 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu Yayınlandı (8.1.2018)

Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından 2013 yılından itibaren her yıl başında bir önceki yıla ilişkin yıllık birleşme ve devralma görünüm raporu yayınlanmaktadır.

Ülkemizdeki yatırım ikliminin seyri bakımından yatırımcıların kararlarına yol gösteren çok önemli veri setlerinden biri olan bu rapor, geçmiş bir yılda Rekabet Kurumu tarafından incelenen birleşme, devralma ve özelleştirme işlemlerine ilişkin verileri içermektedir.

2017 yılına ilişkin olarak da Rekabet Kurumuna bildirilen birleşme ve devralma işlemlerine ait veriler çerçevesinde hazırlanan “2017 yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu” hazırlanarak 5 Ocak 2018 tarihinde yapılan basın bilgilendirme toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıda konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr. Ömer TORLAK, raporun hazırlanmasında yoğun mesai harcayan Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanlığı personeline teşekkür ettikten sonra rapor hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Başkan TORLAK’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şu şekildedir:

-2017 yılında Rekabet Kurumu’na toplam 184 birleşme ve devralma işlemi bildirilmiştir. Bu işlemlerden 90’ında hedef şirket veya işlem konusu ortak girişim Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketlerdir.

-2017 yılında ayrıca 5 özelleştirme işlemi de değerlendirmeye alınmıştır. Anılan yılda Türkiye piyasalarında yapılan özelleştirmelerin en çok elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı faaliyet alanında gerçekleştiği görülmektedir.

- Bilindiği üzere birleşme devralma işlemleri sırasında gerçekleşen işlem hacmi bir diğer deyişle işlem bedeli ekonomiye olan güvenin ve yatırımcıların beklentilerinin göstergelerinden biridir. 2017 yılında özelleştirmeler hariç olmak üzere, hedef şirketin veya planlanan ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde (özelleştirmeler hariç) toplam işlem bedelinin 22 milyar 310 milyon TL olduğu tespiti yapılmaktadır.

- Yabancı yatırımcılar 2017 yılında Türk şirketlerine 47 ayrı işlemde 15,1 milyar TL tutarında yatırım yapmışlardır. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde yabancı yatırımcıların payı yaklaşık %68 düzeyinde gerçekleşmiştir.

- 2017 yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’ndan da görüleceği üzere yabancıların Türkiye ekonomisine ilgisi devam etmektedir. Bu durum aynı zamanda Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergelerinden biri olması sebebiyle önemlidir. 

 -Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada Hollanda ile Japonya kökenli yatırımcılar bulunmaktadır. Bu ülkeleri Fransa ve Lüksemburg izlemektedir. İşlem hacmi bakımından ise ilk iki sırayı Hollanda ve Jersey/Manş Adası kökenli yatırımcılar almıştır.

-2017 yılı içinde tarafların uyruğuna bakılmaksızın Türkiye sınırları içinde gerçekleştirilen tüm işlemler mercek altına alındığında ise işlem sayısı bakımından, özelleştirme işlemleri hariç olmak üzere en çok işlem elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşmiştir.

- İşlem hacmi açısından bakıldığında ana faaliyet alanları bakımından yapılan gruplandırmaya göre en yüksek işlem hacmi gerçekleşen ilk alan “toptan ve perakende ticarettir”. Bu başlık altında “akaryakıt dağıtımı” ve “organize perakende” sektörlerinde gerçekleşen işlemler öne çıkmaktadır.  İşlem hacmi bakımından ikinci sıradaelektrik üretimi ve dağıtımı” gelmektedir. Bu kapsamdaki işlemler büyük ölçüde “elektrik enerjisi üretimi” ve “elektrik enerjisi dağıtımı” sektörlerinde gerçekleştirilmiştir. En yüksek işlem hacmi kaydedilen üçüncü ana faaliyet alanı ise imalat” olup “plastik ürünler”, “gıda” ve “otomotiv yedek parça” üretimi 2017 yılında bu faaliyet alanı kapsamında öne çıkan sektörlerdir.

- 2017 yılında Rekabet Kurumu’na bildirilen birleşme ve devralma işlemleri son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra nihai karara bağlanmıştır.

-4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 10. maddesi çerçevesinde piyasadaki rekabet yapısına etkileri bakımından toplam 4 işlem Rekabet Kurulu tarafından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyularak nihai incelemeye alınmıştır. Bu işlemlerden bir tanesine yapılan nihai inceleme neticesinde tespit edilen sakıncalar nedeniyle izin verilmemiş olup diğer 3 işlemle ilgili inceleme süreçleri henüz sonuçlanmamıştır. Aynı dönemde 2 işleme ise bildirim taraflarından alınan taahhütler çerçevesinde izin verilmiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.