OECD Rekabet Komitesi’nin 2017 Yılı Güz Dönemi Toplantısına ve Küresel Rekabet Forumuna Katılım (13.12.2017)

OECD Rekabet Komitesinin ve bu komiteye bağlı iki çalışma grubunun 4-6 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlediği toplantılar ile 16. 7-8 Aralık 2018 tarihleri arasında yine OECD tarafından düzenlenen Global Rekabet Forumuna Kurumumuzu temsilen Kurul Üyemiz Şükran KODALAK, Başkan Yardımcımız Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Mesleki Koordinatör Osman Tan ÇATALCALI, Rekabet Uzmanı Emine TOKGÖZ, Hukuk Müşaviri Meltem TÜRKOĞLU ve Rekabet Uzman Yardımcısı Musa ÇOKUR katılmıştır.

Toplantılarda tartışılan başlıca konular “Finansal Krizin Üzerinden Geçen 10 Yıl – Finansal Sektördeki Düzenleyiciler ve Rekabet Otoriteleri Arasındaki İşbirliği”, “Rekabet Hukuku Çerçevesinde Getirilen Çözüm Yollarının Sınır Ötesi Etkileri”, “Kurumsal Yatırımcıların Ortak Mülkiyeti ve Rekabet Üzerindeki Etkileri”, “Rekabet ve Demokrasi”, “Küçük ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Rekabet Kurumlarına Bakış: Güçlüklerin Üstesinden Gelmek ve Başarıya Ulaşmak” ve “Kamu Piyasalarında Rekabet” olarak özetlenebilir.

Kurumumuz tarafından “Rekabet Hukukunda Yargı Perspektifi” ve “Rekabet Hukukunda Güvenli Limanlar ve Yasal Karineler” konulu oturumlara sağlanan katkılara ve bütün oturumlarda yapılan sunumlara diğer ülke katkılarına http://www.oecd.org/daf/competition/roundtables.htm bağlantısından ulaşılabilir.