Uzmanlık Tezleri


Tez Adı Yazar Dönem
Ekonomik ve Hukuki Açıdan Piyasa Kapama Etkisi Alper KARAKURT 4.Dönem Uzmanlık Tezleri
AT Rekabet Hukukunda Seçici Dağıtım Anlaşmaları Ali Fuat KOÇ 4.Dönem Uzmanlık Tezleri
Telekomünikasyon Sektöründe Serbestleşme Süreci Ali ARIÖZ 4.Dönem Uzmanlık Tezleri
İlaç Sektöründe Fiyat Rekabeti Hakan Deniz KARAKOÇ 4.Dönem Uzmanlık Tezleri
Kartellerle Mücadelede Pişmanlık Programlarının Uygulanması Şenol KOCAER 4.Dönem Uzmanlık Tezleri
Medya Piyasalarında Hukuki Düzenlemeler ve Rekabet Hukuku Uygulamaları Bayram Ali GEÇGİL 4.Dönem Uzmanlık Tezleri
Yerel Telekomünikasyon Hizmetlerinde Rekabet Şahin ARDIYOK 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Rekabet Kuralları Işığında Erişim Arabağlantı Anlaşmaları ve Sanal Mobil Ağ Operatörlüğü Arif Ogün SARI 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
İhale Piyasalarında Rekabet Politikaları Rekabetin Sağlanması ve Korunması Hakan BİLİR 3.Dönem Uzmanlık Tezleri
Tarımda Piyasa Reformu Türk Tarımı Özelinde Tarım ve Rekabet Politikası İlişkisi Bülent GÖKDEMİR 3.Dönem Uzmanlık Tezleri

Toplam : 160 kayıt