Ambarlı Limanı’nda Faaliyet Gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. Tarafından Devralınmasına İlişkin Yürütülen Nihai İncelemede Sözlü Savunma Toplantısı 02 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılacak (30.3.2018)

Ambarlı Limanı’nda faaliyet gösteren Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.’nin Limar Liman ve Gemi İşletmeleri A.Ş. tarafından devralınmasına ilişkin yürütülen nihai incelemede sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu işlem ile ilgili sözlü savunma toplantısı, 02 Mayıs 2018 tarihinde, saat 14.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, işlem ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 24 Nisan 2018 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.