Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 23.5.2018 Dosya No : 2018-5-017
Niteliği : Devralma Pazar : Turizm, Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri
Robinson Clup GbmH, GBH Turizm San. İşlt. Tic. A.Ş.’nin hissedarları
Tarih : 23.5.2018 Dosya No : 2018-4-026
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
Tenneco Inc., Federal-Mogul LLC
Tarih : 22.5.2018 Dosya No : 2018-4-25
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
- Development Enterprises Holding Co. KSCC - The International Investor Company K.S.C.C - Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm Anonim Şirketi
Tarih : 21.5.2018 Dosya No : 2018-4-024
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Ulaştırma, Taşıt ve Hizmetleri
Adient plc The Boeing Company
Tarih : 18.5.2018 Dosya No : 2018-4-23
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Diğer
- Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş - Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kalyon İnşaat Sanayi veTicaret A.Ş. - Oftak Girişim Grubu ("CMLKK")
Tarih : 17.5.2018 Dosya No : 2018-3-44
Niteliği : Devralma Pazar : Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. Baracuda Su Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
Tarih : 17.5.2018 Dosya No : 2018-5-016
Niteliği : Birleşme Pazar : AVM yatırım ve işletmeciliği pazarı
CarrefourSA Carfour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.- Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnş. Turizm San. ve Tic. A.Ş.
Tarih : 16.5.2018 Dosya No : 2018-5-015
Niteliği : Devralma Pazar : Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
Turkuvaz TK Kitap ve Kırtasiye A.Ş, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Tarih : 11.5.2018 Dosya No : 2018-5-014
Niteliği : Devralma Pazar : Demir Çelik ve Diğer Metalller
Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş., Çelik Holding A.Ş. ve Döktaş Metal San. ve Tic. A.Ş.
Tarih : 11.5.2018 Dosya No : 2018-3-42
Niteliği : Devralma Pazar : Fast-Food Restoranları Pazarı
Luz Business Opportunities SARL, Pizza Pizza Türker Turizm İşletmeleri İnş. ve Gıda San. Tic. A.Ş.