Rekabet Kurumunda Staj

Rekabet Kurumu rekabet hukuku ve uygulaması ile ilgili bilgi birikimine katkıda bulunarak bu alana olan ilgiyi arttırmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik stajlar düzenlemektedir. Bu kapsamdaki eğitimler, Dış İlişkiler, Eğitim ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi koordinatörlüğünde Rekabet Kurumu meslek personeli tarafından verilmektedir.

İçerik olarak “yoğunlaştırılmış eğitim” şeklinde gerçekleştirilen program, iki hafta sürmektedir. Programın ilk haftasında rekabet hukuku ve ilgili mevzuata ilişkin eğitim verilmektedir. İkinci haftada ise katılımcılar, seçilen bir örnek olay-senaryo üzerinde etüt çalışması yapmaktadır. Staj kapsamında rekabet hukukuna ilişkin bilgilerin yanında, katılımcıların sunum teknikleri, grup çalışması gibi konularda da yeteneklerini geliştirmesi beklenmektedir.

Staj eğitimleri biri sömestr diğeri yaz talinde olmak üzere yılda iki kez açılmaktadır. Staj programı, eğitim başlamadan bir ay önce Kurumumuz internet sayfasında duyurulmaktadır. Bu duyuruda staj başvurusunda bulunacakların izleyeceği yola ilişkin bilgiler ve başvuru formu da sunulmaktadır.

Rekabet Kurumu Staj konseptinin farklılığının bir göstergesi de katılımcıların temsil ettikleri üniversite ve bölüm çeşitliliğidir. 2003-2017 yılları arasında 9’sı yurt dışında olmak üzere 60 farklı üniversiteden 1411 öğrenci staj eğitimlerini tamamlamıştır.