Rekabet Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı (20.12.2017)

Sözlü Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazananların listesi Genel için tıklayınız.

Sözlü Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazananların listesi Hukuk için tıklayınız. 

Sözlü Sınavda başarılı olarak atanmaya hak kazananların listesi Bilişim için tıklayınız.

Kurumumuz Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanan asil adayların atama işlemlerine esas olacak aşağıdaki belgeleri en geç 28.12.2017 tarihi mesai saati sonuna kadar (18:00) Kurumumuz Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Asil adaylardan başvuru olmaması durumunda yedek adaylardan belgeler istenecektir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki telefon numaralarından da bilgi alınabilir.

0 312 291 42 34

0 312 291 42 16

GEREKLİ BELGELER

1- Mezuniyet Belgesi (Diploma veya Çıkış Belgesinin aslı veya noterden onaylı örneği, aslını ibraz eden adaylara örneği Kurumca tasdik edildikten sonra asılları geri verilecektir.)

2- Adli Sicil Belgesi (E-Devlet uygulamasından alınabilir)

3- Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet uygulamasından alınabilir)

4- Sağlık Kurulu Raporu (Özel Sağlık Kurumlarından ya da Aile Hekimlerinden alınan Raporlar geçerlidir. Heyet Raporu zorunluluğu Yoktur.)

5- 4 Adet Vesikalık Resim (Son 6 ayda çekilmiş)

*Yukarıda kayıtlı belgeler haricinde; Adayların Lise Hazırlık Belgesi, Avukatlık Staj Belgesi veya Yüksek Lisans Diploması var ise atama öncesi Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.

**Başka bir kamu kurumunda çalışan adayların atama yazışmalarını takip etmesi için en kısa sürede Kurumumuzla irtibata geçmeleri gerekmektedir.