Bildirilen Birleşme ve Devralmalar

2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20


Tarih : 17.4.2018 Dosya No : 2018-2-21
Niteliği : Devralma Pazar : Masaüstü hizmetleri ve gerçek zamanlı olmayan veri akışı hizmetleri
The Blackstone Group L.P.-Thomson Reuters Corporation'ın Finansal ve Risk İş Kolu
Tarih : 16.4.2018 Dosya No : 2018-2-20
Niteliği : Devralma Pazar : Medya ve reklam, bilgi ve iletişim teknolojileri
Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.-Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
Tarih : 5.3.2018 Dosya No : 2018-2-14
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Dijital endüstriyel çözümlerin geliştirilmesi ve tedarik edilmesi (endüstriyel lot uygulamaları)
GE Oil & Gas Panafricana Holdings I B.V.-Sibintek LLC
Tarih : 18.1.2018 Dosya No : 2018-4-002
Niteliği : Devralma Pazar : Sigortacılık
Teaminvest Holding Sal.,OLT Holding sal
Tarih : 24.5.2017 Dosya No : 2017-3-36
Niteliği : Birleşme Pazar : Yarı tamamlanmış oftalmik lens; oftalmik lenslerin üretimi ve toptan dağıtımı; oftalmik makine, ekipman ve sarf malzemelerinin imalatı ve dağıtımı; kontak lensler, güneş gözlüklerinin toptan satışı
- Essilor International S.A. - Luxottica Group S.p.A.
Tarih : 14.2.2017 Dosya No : 2017-4-10
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
-Limar Liman ve Gemi İşletmeciliği A.Ş. -Mardaş Marmara Deniz İşletmeciliği A.Ş.