Rekabet Dergisi


Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2013 / 56
Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Hakim Durumda
 Olmayan Teşebbüslerin Tek Yanlı Uygulamaları
Hasan KARAKILIÇ

Systems Markets and Antitrust:
 Competition Issues in Selected Industries
Neşe Nur ONUKLU

AB, ABD ve Türk Hukukunda Rekabet İhlaline Dayanan
 Tazminat Davalarında Pişmanlık Belgelerine Erişim Sorunu
Tahir SARAÇ

(Cilt:14 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 / 55

Profesyonel Mesleklerde Regülasyon,
Deregülasyon ve Rekabet Hukuku 
Murat ÇOKGEZEN
M.Fevzi TOKSOY

 Rekabet Kurumu'nda Birleşme-Devralma 
İşlemlerinin Değerlendirilmesinde
Yapılan İktisadi Analizler:
Besler/Turyağ ve AFM/Mars Kararları
Dr. Ekrem KALKAN


(Cilt:14 Sayı:3)

Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2013 / 54

Cartel Settlements: General Features, Recent Developments
 in the European Commission's Practices and Implications
For Turkey
Esin AYGÜN

A Review and Synthesis of Empirical Studies on 
Technical Efficiency Measurement in Turkish
Electricity Market 
Dr.Aydın ÇELEN

2010/4 Sayılı Tebliğ'in Uygulamasına Bir Bakış:
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ekrem SOLMAZ
Gülçin DERE

(Cilt:14 Sayı:2)

Dönem / Sayı : Ocak Şubat Mart 2013 / 53
Rekabet İhlallerinden Doğan Uyuşmazlıklara Uygulanacak
Hukukun Tespiti /
Determining The Applicable Law in Disputes
Arising From Competition Infringements
Buket ARI

Demiryolu Taşımacılığında Serbestleştirme
 Açısından Almanya Örneği /
The Liberalization in Rail Transport Market in
The Framework of German Experience
Araş.Gör. Dr. Hasan KARAKILIÇ

Yesterday Microsoft, Today Google:
Product Designs in High-Tech Markets and
Challanges for Competition Law /
Dün Microsoft, Bugün Google: Yüksek Teknoloji
Sektörlerinde Ürün Tasarımları ve Rekabet
Hukuku Açısından Sorunlar
Ahmet Fatih ÖZKAN
Ayşem DİKER VANBERG

(Cilt:14 Sayı:1)

 

Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2012 / 52
Ulusal Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine
Değerlendirmeler
Seyit Muharrem GÖKMENOĞLU
Prof Dr.Mustafa AKAL
Prof Dr. Remzi ALTUNIŞIK
 
Fines in Turkish Competition Law: Has the Lottery Ended?
 
 Harun GÜNDÜZ
 2010/4 Sayılı Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken
Birleşme Devralmalar Hakkında Tebliğ  Uygulaması ile
Birleşme Devralmaların Kontrolü Rejiminde Meydana 
Gelen Yapısal Değişiklikler: Etki değerlendirmesi
Av.Gönenç GÜRKAYNAK
Av.Öznur İNANILIR
Av.Ceren YILDIZ
Av.Melikşah DUMAN


(Cilt:13 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 / 51
Geleceğe Yönelik Bilgi Paylaşımının
Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
ve Rekabet Kurumunun Bilgi Paylaşımı Konusuna
Yaklaşımı
Ece Fatma ASLAN
 
Avrupa Birliği ve Türkiye'de Deniz Taşımacılığı
 Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları
 Av. Gönenç GÜRKAYNAK
Av.Öznur İNANILIR
Av.Tuna TANIK
 Türkiye Konserve Ton Balığı Piyasası İçin
Bir Fiyat - Yoğunlaşma Modeli
Dr. Ekrem KALKAN


(Cilt:13 Sayı:3)
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2012 / 50
Atık Yönetimine ve Geri Dönüşüme İlişkin
İşbirliği Anlaşmalarının Rekabet Hukuku Bakımından
Değerlendirilmesi
Av. Gönenç GÜRKAYNAK
 Av. A. Buğra AYDIN
Av. Meliksah DUMAN
Av. Zeynep ORTAÇ
Yabancı Unsurlu Rekabet İhlallerinde Uygulanacak Hukuk
 Doç. Dr. Burak HUYSAL
 Rekabet Düzenlemeleri Ne Kadar Etkili?
Su Yatağı Etkisi ve Türkiye İncelemesi
Ayhan TÖZER
Müberra GÜNGÖR

(Cilt:13 Sayı:2)
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2012 / 49
An Empiricial Study of the Measurement of the Level of  
Competition in the Turkish Banking System 
Using Panzar-Rosse Methodology
Dr.Melisa ERDİLEK KARABAY
Pınar OKAY
Rekabet İhlallerinden Doğan Zararın Hesaplanması:
AB Uygulaması Bağlamında Genel Yaklaşımlar
Hale GÜNDÜZ
Sinan BOZKUŞ
Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu ve 
Tazminat Davalarında Usul Sorunları
Hilal UTKU
Belit POLAT
Seda DENİZ

(Cilt:13 Sayı:1)
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2011 / 48
Türk Hukukunda Rekabet İhlallerine İlişkin 
Tazminat Davalarında Passing-On Savunması ve 
Dolaylı Alıcı Kuralının Uygulanması:ABD ve AB
Uygulamaları Işığında Değerlendirme ve Öneriler
Kadir BAŞ 
Türk Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylemlerin İspatı
Odaklı İspat Tartışmaları
Av.Gönenç GÜRKAYNAK
Av.K.Korhan YILDIRIM
Av.M.Hakan ÖZGÖKÇEN
Av.A.Buğra AYDIN
Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda AB
Komisyonunun İnceleme Yetkisi
Yrd. Doç.Dr.Hamdi PINAR

(Cilt:12 Sayı:4)
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2011 / 47
Rekabet Hukuku Boyutuyla Yeni Nesil Mobil İletişim Hizmetleri 
Pazarında İşbirliği Anlaşmaları 
Fatma Gözlükaya ANGI 
Seçici Fiyatlama: İhlâl mi, Değil mi?
Fethullah GÜLER
Selen Yersu ŞAHİN
Can TANERİ
ABD, AB ve Türk Rekabet Hukukunda
Tazminat Davalarının Önündeki Usuli Engeller
 Harun GÜNDÜZ
Tuğçe KOYUNCU
 Alacağın Temliki Yoluyla Kollektif Tazminat Taleplerine
İmkân Veren Bir Model Geliştirilebilir mi? 
Yrd. Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY

(Cilt:12 Sayı:3)

Toplam : 66 kayıt