Rekabet Kurulu Kararları

Başlık:
Karar Konusu:
Yayım Tarihi:
Metin:
Karar Türü:
Karar Sayı/Tarihi:
/
Yayınlanma Tarihi : 24.4.2018 Karar Sayısı : 18-01/5-3 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 4.1.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş., Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sönmez Çimento Yapı ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin aralarında anlaşarak çimento fiyatlarına 2017 yılının Şubat ve Haziran aylarında koordineli bir şekilde zam yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.’nin Hatay’da bulunan hazır beton tesisini atıl tutarak ihbar başvurusunda bulunan teşebbüsün rakip teşebbüslerden mal almasını engellediği iddiası.
Yayınlanma Tarihi : 17.4.2018 Karar Sayısı : 18-04/49-26 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Arçelik Pazarlama A.Ş., Vestel Ticaret A.Ş. ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayınlanma Tarihi : 17.4.2018 Karar Sayısı : 18-03/34-21 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.1.2018 Karar Türü : Rekabet İhlali
Rekabet Kurulunun 23.11.2017 tarih, 17-38/617-M sayılı kararıyla Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. hakkında yürütülen önaraştırma kapsamında 21.12.2017 tarih ve 17-42/679-M sayılı Kurul kararına dayanılarak Medyacızade Medya Pazarlama A.Ş.’de yapılmak istenen yerinde incelemenin engellenmesi.
Yayınlanma Tarihi : 16.4.2018 Karar Sayısı : 18-04/62-36 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2018 Karar Türü : Menfi Tespit ve Muafiyet
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Alternatifbank A.Ş. arasında akdedilmiş olan Bankasürans Sözleşmesi’ne muafiyet tanınması talebi.
Yayınlanma Tarihi : 16.4.2018 Karar Sayısı : 18-04/56-31 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2018 Karar Türü : Diğer
Rekabet Kurulunun 03.07.2017 tarihli ve 17-20/318-140 sayılı kararı ile Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye yerinde incelemenin engellenmesi sebebiyle 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca verilen idari para cezasının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde yeniden değerlendirilerek anılan cezanın kaldırılması talebi.
Yayınlanma Tarihi : 16.4.2018 Karar Sayısı : 18-03/33-20 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.1.2018 Karar Türü : Diğer
Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin çeşitli uygulamalar yoluyla Isıcam Yetkili Üreticilerini fiili olarak münhasırlaştırdığı iddialarını içeren ve Kurum kayıtlarına 17.02.2017 tarih ve 1101 sayı ile intikal eden başvurunun değerlendirilmesi.
Yayınlanma Tarihi : 9.4.2018 Karar Sayısı : 17-41/640-279 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 14.12.2017 Karar Türü : Rekabet İhlali
Burdur ilinde faaliyet gösteren serbest makina mühendislerinin aralarında ortak bir havuz oluşturarak gelir paylaşmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası.
Yayınlanma Tarihi : 9.4.2018 Karar Sayısı : 18-04/61-35 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2018 Karar Türü : Özelleştirme
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkının otuz altı yıllığına verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.4.2018 Karar Sayısı : 18-04/53-29 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 8.2.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Unilever N.V. ve Unilever Plc.’nin margarin iş kolunu oluşturan şirketlerinin ve işletmelerinin, KKR & Co. L.P. tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
Yayınlanma Tarihi : 9.4.2018 Karar Sayısı : 18-03/42-23 Kararla ilgili davaları göster
Karar Tarihi : 18.1.2018 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ve MMT Holding A.Ş. tarafından C Tech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işlemine izin verilmesi talebi.