Uzmanlık Tezleri


Dönem Tez Adı Yazar
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Sigortacılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulamaları-AB Düzenlemeleri ve Türkiye İçin Çıkarsamalar Sezin ELÇİN CENGİZ
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Su Sektöründe Reform Hareketleri-Yeni Politika Arayışları ve Rekabet Olanakları Bedia Sanem ŞİMŞEK
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Elektrik Endüstrisinin Yeniden Yapılandırılması ve Deregülasyonu Sürecinde Parekende Satış Rekabeti Müge ÖZERCAN
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Doğal Gaz Piyasasında Rekabet M. Oğuzcan BÜLBÜL
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Düzenli Hat Taşımacılığında Regülasyon ve Rekabet Levent KUTOĞLU
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Kartlı Ödeme Sistemlerinde Rekabet Hatice AKKAYA KARAYOL
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Geçiş Maliyetlerinin Firma Davranışı ve Pazar Üzerindeki Etkileri-Ardılpazarda Pazar Gücü Neşe Nur ONUKLU
5.Dönem Uzmanlık Tezleri Teknoloji Transferi Sözleşmelerine İlişkin Rekabet Hukuku Uygulaması Fatma GÖZLÜKAYA
4.Dönem Uzmanlık Tezleri Medya Piyasalarında Hukuki Düzenlemeler ve Rekabet Hukuku Uygulamaları Bayram Ali GEÇGİL
4.Dönem Uzmanlık Tezleri Kartellerle Mücadelede Pişmanlık Programlarının Uygulanması Şenol KOCAER

Toplam : 160 kayıt