Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı. (30.4.2018)

Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin hakim durumunu kötüye kullandığı, bu şirkete ait “Media Barometer” hizmetini alan reklamveren teşebbüslerin alım karteli oluşturdukları iddiaları üzerine Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

Soruşturma, konuya ilişkin olarak verilen 12.12.2014 tarihli ve 14-51/900-410 sayılı Kurul kararının, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 12.05.2016 tarih ve 2015/2048 E., 2016/1534 K. sayılı kararı ile iptal edilmesi ve Danıştay 13. Dairesinin 28.02.2017 tarih ve 2016/4373 E., 2017/472 K. sayılı kararıyla Ankara 16. İdare Mahkemesi kararını onaması üzerine başlatılmıştı.

Yargı kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak, Rekabet Kurulunun 01.06.2017 tarih ve 17-18/264-M sayılı kararı ile yürütülen soruşturmada, 24.04.2018 tarihinde dosyanın müzakeresi sonucunda; Diye Danışmanlık Eğitim ve Medya Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’u ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 24.04.2018 tarihli ve 18-12/228-103 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.