2018 Yılı Kış Dönemi Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı Tamamlandı (5.2.2018)

Kurumumuz bünyesinde, üniversite öğrencilerine yönelik olarak 22 Ocak – 02 Şubat 2018 tarihleri arasında iki hafta süreli Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı düzenlendi. Anılan programın ilk haftasında ağırlıklı olarak teorik eğitim verildi. Bu kapsamda, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’daki rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve kararlar, muafiyet, hakim durumun kötüye kullanılması ve birleşme-devralmalarla ilgili temel maddeler ve anılan maddelere ilişkin örnek kararlar ile Rekabet Kurumunun inceleme ve araştırmalarındaki usul kuralları konusunda meslek personeli tarafından sunum yapıldı. Staj programının ikinci haftasında ise katılımcılar, gruplar halinde hazırladıkları örnek olay çalışmaları ile öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulama imkânı buldu. Katılım Belgeli Rekabet Hukuku Staj Programı 02 Şubat 2018 tarihinde, Kurum personelinin de katılımıyla gerçekleştirilen katılım belgesi töreni ile sona erdi.