Büyük Veri, Kişisel Verilerin Korunması ve Sigorta Sektöründe Veri Paylaşımının Regülasyon ve Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi Paneli Hakkında (22.12.2017)

Rekabet Kurumu ve Türkiye Sigorta Birliği işbirliği ile 22 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da “Büyük Veri, Kişisel Verilerin Korunması ve Sigorta Sektöründe Veri Paylaşımının Regülasyon ve Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” Paneli düzenlenmiştir.

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek, Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ömer Torlak, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk Bilir, Hazine Müsteşarı Sayın Osman Çelik, Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Genç, Rekabet Kurulu Üyeleri, sigorta sektörünün üst düzey yöneticileri ile Rekabet Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda sigorta sektörünün geldiği nokta, güncel sorunlar ve şirketlerin ortak veri kullanımının rekabet açısından ortaya çıkaracağı durumlar ele alındı.

Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Ömer Torlak  açılış konuşmasında “Rekabet Kurumu olarak bizler, bir yandan tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde etkin rekabetin tesisini gözetirken, bir yandan da sektörün yapısal meselelerine kamu ve özel sektör paydaşları ile birlikte çözüm aramayı önemli bir rekabet savunuculuğu fonksiyonu olarak görüyoruz. Bu bakımdan, ekonominin her alanında olduğu gibi sigortacılık sektöründe de ‘veri’ kavramının ekonomik faaliyetin neredeyse en önemli girdisi haline geldiği bir dönemde, bu kavramı tüm paydaşları ile birlikte ve tüm yönleriyle tartışmanın sektör bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Ayrıca Başkan Torlak, “Rekabet Kurumu olarak bizler bilginin modern ekonomik hayat için yadsınamaz bir önem taşıdığının bilincindeyiz. İlgili diğer düzenlemelere uygun olmak şartıyla kişisel ve toplulaştırılmış verinin (big data), tüketici refahını ve iktisadi etkinliği arttıracak biçimde kullanılabileceği argümanını da asla tamamen dışlamıyoruz. Ancak önemli bir güç sağlayan bilginin etkin rekabeti ve tüketici refahını tehdit eder bir silah haline getirilmemesi için de tarafımıza önemli roller düştüğünü gayet iyi biliyoruz. Bununla birlikte veri konusunun hem sigorta sektörü özelinde hem de genel olarak başka boyutları ile de tartışılması elzemdir. Bu nedenle bugünkü panelimiz önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.” diyerek panelin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar ise açılış konuşmasında  sigorta sektöründeki tazminat ödemeleri, Zorunlu Trafik Sigortası ile Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım’daki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Çağlar, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörün, ekonomiye fon sağladığını ve teminat sağlama rolüyle başta mega projeler olmak üzere GSYH’nin 35 katı, 90 trilyon TL sigorta güvencesi verdiğini belirtti. 

Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Şimşek konuşmasında, Türkiye ekonomisinde finans boyutunun çok önemli olduğunu ve bu bakımdan sektöre önemli derecede katkıları olan sigorta sektörünün de güçlü bir şekilde gelişmesini önemsediğini, bu sebeple de Rekabet Kurumu’nun sektör temsilcileriyle bir araya gelerek düzenlemiş olduğu panelin son derece önemli olduğunu belirtti.  

Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek ayrıca Türkiye’nin son 15 yılda yaşanan iç ve dış şoklara rağmen yüzde 5-6 büyüdüğünü ve küresel rekabette yoluna devam ettiğini,  doğru zamanda doğru tedbirleri devreye sokarak güçlü ve dayanıklı insanıyla, şirketleriyle ve ekonomisiyle, yaşanan bu şokların etkisini hızlı bir şekilde atlattığını belirterek “En önemlisi Türkiye’de siyasi istikrar var, güçlü bir Hükümet var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle birlikte geleceğine, demokrasisine, hukuk devletine sahip çıkmış bir ülkeyiz.” dedi.

Uzun vadede Türkiye’nin önünün açık olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek, “Benim mesajım kısa ve net. Kısa vadede bir takın sıkıntılarımız var, kısa vadede Türkiye’ye yönelik olumsuz algı, olumsuz değerlendirmeler var. Evet, kısa vadede Türkiye’nin bazı kırılganlıkları ön plana çıkıyor ama şunu unutmayalım Türkiye’nin bu şoklara karşı tepki verecek güçlü bir manevra alanı var. Güçlü tarafları daha çok. Türkiye’nin önü açık. Bütün sektörlerde büyüme potansiyeli var. En büyük büyüme potansiyeli olan sektörlerin başında sigorta sektörü geliyor. Birlikte inşa edeceğiz, birlikte büyüyeceğiz.”  diyerek konuşmasını sürdürdü.

Toplantının Panel kısmında Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sayın Faruk Bilir’in moderatörlüğünde, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Rekabet Kurumu Daire Başkanı Dr. Ali Fuat Koç ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başuzmanı Seçil Koyuncu sigorta sektöründeki veri paylaşımı konusunu regülasyon ve rekabet hukuku açısından değerlendirdiler ve sektör temsilcilerinin bu konudaki sorularını da cevapladılar.