Rekabet Dergisi


Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2008 / 36
Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün
Avrupa Birliği Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü
Karşısındaki Rekabet Gücünün
Alt Sektörler Düzeyinde Ölçülmesi

Prof. Dr. Utku UTKULU
Hayriye İMER

Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2008 / 35
"Uyumlu Eylem Karinesi"nin ve
Rekabet kurulu'nun Bu Karineye İlişkin
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek CENGİZ

Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran / 30
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
Tasarısı Taslağı'nın Özel Hukuk Alanında Getirdiği Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Yrd.Doç.Dr.Kerem Cem SANLI

Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart / 29
Regülasyon Sürecinin Yeni Aktörleri Politik İktisat Perspektifinden Bağımsız
 Düzenleyici Kurumlar

Yrd.Doç.Dr.Tamer ÇETİNUluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül / 31
Roma Antlaşması'nın 82. Maddesindeki Reform Çalışmaları ve Eşit Etkinlikteki Firma Testi
Zeynep MADAN


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2006 / 28
Kartellere Karşı Yaptırımlar
Hukuk ve İktisat Perspektifinden Bir Çerçeve Çalışması
M.Haluk ARI


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Nisan-Mayıs-Haziran 2008 / 34
 Pişmanlık Programları Muharebeyi Kaybetmek, Savaşı Kazanmak
H.Gökşin KEKEVİ


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ocak-Şubat-Mart 2008 / 33
Rekabeti Sınırlayıcı Uygulamalara İlişkin İnceleme ve Araştırma Usulu
Yrd.Doç.Dr. Emel BADUR
Arş.Gör. Burcu ERTEM


Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Ekim-Kasım-Aralık 2007 / 32
Rekabet Yasağı ve Rekabet Sınırlandırmaları Hukuku İlişkisi
Ozan CANUluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları
Dönem / Sayı : Temmuz-Ağustos-Eylül 2006 / 27
AB'de Devlet Yardımlarının Kontrolü De minimis Kuralının Uygulanması ve KOBİ Grup Muafiyet Tüzüğü'nün Değerlendirilmesi
Abdulgani GÜNGÖRDÜ
Uluslararası Gelişmeler
Rekabet Kurulu Nihai Karar Özetleri
Seçilmiş Kurul Kararları
Kesinleşmiş Danıştay Kararları Listesi
Seçilmiş Danıştay Kararları

Toplam : 66 kayıt