Dikey Anlaşmalara İlişkin Çalıştay (19.12.2017)

Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz Taslağına yönelik olarak, sektör paydaşlarından gelen görüşlerin tartışılması ve değerlendirilmesi yönelik Çalıştay, Rekabet Kurumu merkez binasında 12.12.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.