Dr.Murat ÇETİNKAYA
 
Dr.Murat ÇETİNKAYA
Rekabet Kurulu Üyesi

KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı / Yeri 1974 / İSTANBUL
Medeni Durum Evli
Yabancı Dil İngilizce
E-posta mcetinkaya@rekabet.gov.tr

ÖĞRENİM DURUMU
Doktora (2005 - 2011)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü

Yüksek Lisans (2001 - 2002)
UNIVERSITY OF ESSEX, UK
Department of Economics
MSc Management Economics

Lisans (1992 - 1996)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye Bölümü

İŞ DENEYİMİ
Nisan 2009 - Rekabet Kurulu Üyeliği

Ekim 2007 - Nisan 2009 2. Daire Bşk. V.

2001 - Nisan 2009 Rekabet Kurumu
Rekabet Uzmanı

1997- 2001 Rekabet Kurumu
Rekabet Uzman Yardımcısı

ÇALIŞMALAR
Tez
Doktora Tezi “Türkiye Mobil Telekomünikasyon Piyasasında Regülasyon ve Rekabet: Şebeke Etkisi ve Tüketici Tercihlerinin Ekonomik Analizi”
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Necmiddin Bağdadioğlu

Yüksek Lisans Tezi Failing Firm Defence: Literature Survey and A Case Study
Tez Danışmanı: Dr. George Symeonidis

Uzmanlık Tezi İlgili Pazar Kavramı ve İlgili Pazar Tanımında Kullanılan Nicel Teknikler
Rekabet Kurumu, 2001

Makale ve Kitap

“Sequencing in telecommunications reform: A review of the Turkish case,” Telecommunications Policy (34), 2010, (N. Bağdadioğlu ile birlikte)

“Interview with Murat Çetinkaya”, Competition Board Member, Competition Authority Turkey, Competition Law International, October 2009.

“Türk Mobil Telekom Sektörünün Vergilendirilmesi: Vergi Yükü Analizi ve Olası Bir Vergi İndiriminin Etkileri”, Yaklaşım, Yıl:16, Sayı: 191, Kasım 2008, (N. Bağdadioğlu ile birlikte)

“Avrupa Birliği’nde Vergi Aracı Kullanılarak Yapılan Devlet Yardımlarının Kontrolü”, Rekabet Dergisi, Sayı: 26, 2006, (E. Aygün ile birlikte)

“Kayıtdışı Sektörün Rekabet Politikasına Etkileri”, Rekabet Dergisi, Sayı: 24, 2005, (B. Büyükkuşoğlu ile birlikte)

“Batmakta Olan Bir Teşebbüsün Devralınması: Literatür Taraması ve Örnek Olay Çalışması”, Rekabet Dergisi, Sayı: 13, 2003

“İlgili Pazar Kavramı ve İlgili Pazar Tanımında Kullanılan Nicel Teknikler”, Rekabet Kurumu, Uzmanlık Tezleri Serisi, Yayın No: 86, Şubat 2003