Bildirilen Birleşme / Devralmalar
2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20
Konu: Dosya No:
 
Data pager
123
3 sayfadan 1. sayfa ve 23 kayıttan 1 - 10 arası gösteriliyor.
Tarih : 25.5.2017 Dosya No : 2017-1-25
Niteliği : Devralma Pazar : makina ve teçhizat
Tarih : 25.5.2017 Dosya No : 2017-4-31
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv - Yedek Parça
-Peugeot S.A. -BNPP -General Motors
Tarih : 24.5.2017 Dosya No : 2017-3-36
Niteliği : Birleşme Pazar : Yarı tamamlanmış oftalmik lens; oftalmik lenslerin üretimi ve toptan dağıtımı; oftalmik makine, ekipman ve sarf malzemelerinin imalatı ve dağıtımı; kontak lensler, güneş gözlüklerinin toptan satışı
- Essilor International S.A. - Luxottica Group S.p.A.
Tarih : 22.5.2017 Dosya No : 2017-4-030
Niteliği : Ortak Girişim Pazar :
Cummins Inc. Eaton Corporation plc
Tarih : 17.5.2017 Dosya No : 2017-3-34
Niteliği : Devralma Pazar : Özel Hastane İşletmeciliği
Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş., Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş., Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş.
Tarih : 4.5.2017 Dosya No : 2017-4-21
Niteliği : Devralma Pazar : Otomotiv
-Peugeot S.A -Opel/Vauxhall -PSA -General Motors
Tarih : 4.5.2017 Dosya No : 2017-4-22
Niteliği : Devralma Pazar : Diğer
-PSPIB Waihake Inc. -Canada Pension Plan Investment Board -CPPIB US RE-3 -Public Sector Pension ınvestment Board
Tarih : 4.5.2017 Dosya No : 2017-5-016
Niteliği : Ortak Girişim Pazar : Otelcilik ve Konaklama Hizmetleri Pazarı
Rixos Licensing BV ve Accor S.A.