Bildirilen Birleşme / Devralmalar
2010/4 sayılı Tebliğ’in 12. maddesinde, bildirilen birleşme ve devralma işlemlerinin Kurum internet sitesinde duyurulacağı hükmüne yer verilmiş olup, bu sayfada, Rekabet Kurumu’na yapılan güncel birleşme ve devralma bildirimlerinin bir listesi yer almaktadır. Listede yer alan birleşme ve devralma işlemleri hakkında bilgi, belge ya da görüş sunmak isteyenler aşağıda bilgileri verilen iletişim kanallarını kullanarak ya da elektronik başvuru formunu doldurarak ilgili işlemler hakkında bilgi sunabilirler. Duyurulan işlemlerle ilgili olarak posta yoluyla sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilebilmesi için, mutlaka ilgili dosya numarası belirtilmek suretiyle sunulması ve bilginin kimin tarafından sunulduğuna dair ad/unvan ve iletişim bilgileri ile gerçek kişiler için TC kimlik numarası bilgisinin belirtilmesi gerekmektedir. Başvurusunun gizli tutulmasını talep edenlerin kişisel bilgileri, işlem tarafları ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Bu duyuru, Kurum’a bildirilen işlemlerin kamuoyu ile paylaşılması ve kamuoyu görüşüne sunulması amacıyla taraflarca verilen bilgiler çerçevesinde hazırlanmış olup, bildirimlerin tam olarak yapıldığını göstermez. Rekabet Kurumu bu kapsamda verilen bilgilerin içerik ve kapsamı ile bağlı değildir. Bildirimlere ilişkin gerekçeli kararlar Kurum internet sayfasında ayrıca ilan edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres : REKABET KURUMU, Üniversiteler Mahallesi 1597.Cadde No:9 Çankaya 06800, Ankara
Fax : 0312 266 79 20
Konu: Dosya No:
 
Data pager
12
2 sayfadan 1. sayfa ve 20 kayıttan 1 - 10 arası gösteriliyor.
Tarih : 27.3.2017 Dosya No : 2017-1-10
Niteliği : Devralma Pazar : makina ve teçhizat
-Toyota Industries Europe AB -Vanderlande Industries Holding B.V. -Vive B.V.
Tarih : 27.3.2017 Dosya No : 2017-3-21
Niteliği : Devralma Pazar : İçecek,Süt Ürünleri,Şekerleme,Kahve,Baharat Toptan Ticareti
Hüner Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
Tarih : 24.3.2017 Dosya No : 2017-1-9
Niteliği : Devralma Pazar : Petrol ve petrol ürünleri
-OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş. -VIP Turkey Enerji A.Ş.
Tarih : 24.3.2017 Dosya No : 2017-2-13
Niteliği : Devralma Pazar : Medya
Bollore S.A.-Vivendi S.A.
Tarih : 23.3.2017 Dosya No : 2017-5-007
Niteliği : Devralma Pazar : Çelik Slab Pazarı, Yassı Çelik Ürünleri Pazarı
Ternium Investments S.A.R.L, Thyssenkrupp Veerhaven B.V.
Tarih : 23.3.2017 Dosya No : 2017-5-006
Niteliği : Devralma Pazar : Otel aracılığı hizmetleri pazarı
Cinven Capital Management (V) General Partner Limited CPP Investment Board
Tarih : 22.3.2017 Dosya No : 2017-5-005
Niteliği : Devralma Pazar : TEKSTİL
Fabeks Yapı Ayşen ZAMANPUR
Tarih : 14.3.2017 Dosya No : 2017-3-18
Niteliği : Devralma Pazar : Temel eczacılık ürünleri imalatı
- Johnson & Johnson - Actelion Ltd
Tarih : 14.3.2017 Dosya No : 2017-4-11
Niteliği : Devralma Pazar : Lojistik
-Kühne-Nagel Nakliyat Ltd. Şti. -Zet Farma Lojistik Hizmetleri San. Tic. A.Ş.