Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama A.Ş. Hakkında Soruşturma Açıldı

Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama A.Ş.’nin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve uygulayacakları indirim oranlarını belirlediği, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif satışlarını engellediği, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırdığı ve yetkili satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı iddiasını içeren şikâyet başvurusunu, Rekabet Kurulu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu şikâyet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu iddialar incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1561-554 sayı ile 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin 25.10.2016 tarih ve 2012/1097 E., 2016/3414 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 01.06.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca;

  • Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama A.Ş.
hakkında soruşturma açılmasına 17-18/265-M sayı ile karar verdi.

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi ise hâkim durumun kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.

*Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.