Luxottica Gözlük Endüstri ve Ticaret A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturma Sonuçlandı.

Luxottica Gözlük Endüstri ve Ticaret A.Ş.'nin, satış politikaları ve diğer uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

23.02.2017 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Luxottica Gözlük Endüstri ve Ticaret A.Ş.’nin rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırıcı uygulamalar ile hakim durumunu kötüye kullandığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine bu nedenle, aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek olan 23.02.2017 tarih, 17-08/99-42 sayılı kararın açıklama metnine ulaşmak için tıklayınız.