Mey İçki San. ve Tic. A.Ş. Hakkında Yürütülen Soruşturmanın Sözlü Savunma Toplantısı 10 Ekim 2017 Tarihinde Yapılacak.

Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, rakı harici ürünlerin ağırlıklı olarak satıldığı alkollü içki satış noktaları ile imzaladığı yatırım destek sözleşmesi ve mal alım sözleşmesi hükümleri uyarınca verdiği indirim ve/veya yatırım desteklerini geri istemek suretiyle noktalar üzerinde satış baskısı oluşturduğu iddiaları üzerine, hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 10 Ekim 2017 Salı günü, saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 2 Ekim 2017 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.