Radontek Medikal İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında Soruşturma Açıldı

Kanser teşhis ve tedavi cihazlarından bazılarının Türkiye distribütörü olarak faaliyet gösteren Radontek Medikal İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin bakım onarım ve yedek parça hizmetleri pazarında, hastaneler tarafından açılan ihalelere yönelik olarak teklif vermek isteyen teşebbüslere yedek parça tedarikinde yüksek fiyatlar uygulamak ve fiyat ayrımcılığı yapmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 09.08.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak;

  • Radontek Medikal İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.
hakkında soruşturma açılmasına, 17-26/401-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.